Υποβολή αίτησης συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις

Άρχισε η διαδικασία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο μέχρι 8/12/2021 (δεν αφορά το 10%).

Postes en rapport