Projets éducatifs

Κάθε χρόνο εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προτεινόμενα είτε από το ελληνικό είτε από το γαλλικό υπουργείο Παιδείας. Πολλά από αυτά έχουν διεθνή χαρακτήρα, όλα καλλιεργούν τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών, αναπτύσσουν το αίσθημα της αυτενέργειας και ενισχύουν την προσωπικότητα των μαθητών, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνοποιημένου κόσμου. Συχνά γίνονται από κοινού με τη συμμετοχή μαθητών του ελληνικού και γαλλικού τμήματος.

Ο τρόπος συλλογής και σύνθεσης των πληροφοριών, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εφαρμοσμένη στην πράξη, η εμπειρία από την έρευνα πεδίου, που συνοδεύεται συχνά με ταξίδι επίσκεψης ή ταξίδι ανταλλαγής, εξυψώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτισμού που θα θέλαμε να έχουν οι πολίτες της επόμενης γενιάς, τα παιδιά μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Ta projets communs με το γαλλικό τμήμα
  • Γαλλόφωνο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών MFNU
  • Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών του LFHED
  • Ορχήστρα των γαλλικών σχολείων στον κόσμο
  • Concours Plaidoiries
  • Φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου
  • Εβδομάδα Τύπου και ΜΜΕ
  • Echo d’Eugène

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τα δυο παρακάτω link :
 
 
 
2. DNL (Discipline Non Linguistique) – mathématiques- Διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος (μαθηματικά) στα γαλλικά

Με βασικό στόχο την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών της Α' Λυκείου στη γαλλική γλώσσα μέσω μη γλωσσικού μαθήματος επιλέγονται και γι’αυτό το σχολικό έτος τα μαθηματικά, καθώς αποτελούν παγκόσμια γλώσσα που επιτρέπει την μελέτη μεγάλης κλίμακας διαθεματικών προτάσεων. Ανά τέσσερις εβδομάδες, το κάθε τμήμα γαλλικών έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα διαδραστικό μάθημα όπου μαθηματικά και γαλλικά συμπορεύονται για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών στα δυο εμπλεκόμενα μαθήματα :

- Για τα γαλλικά: Ενίσχυση της γλώσσας μέσω διαθεματικότητας, ανταλλαγής, συζήτησης- Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσω της επιλεγμένης θεματολογίας- Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή κατανόηση- Επαφή με τη γαλλική κουλτούρα- Γνωριμία με τη γλώσσα ως μέσο εκμάθησης.

- Για τα μαθηματικά: 'Άνοιγμα των γνώσεων σε πεδία των μαθηματικών που δεν προσεγγίζονται στα αναλυτικά προγράμματα χωρίς την χρήση τεχνικών δεξιοτήτων - Επαφή με στοιχεία της ιστορίας των μαθηματικών και των επιστημών γενικότερα- Ανακάλυψη νέων εννοιών μέσω προβλημάτων- Γνωριμία με άλλες διδακτικές πρακτικές και χρήση εποπτικών μέσων προσομοίωσης.

 

3. Γίνομαι καλός θεατής θεάτρου

Η ομάδα των φιλολόγων πιστεύοντας ακράδαντα ότι το θέατρο ανοίγει καινούργιους πνευματικούς ορίζοντες, φέρνει σε επαφή τους θεατές με δημιουργούς που έζησαν σε άλλες ή ανάλογες εποχές και ότι μέσα από το στοιχείο της μέθεξης τούς κάνει κοινωνούς αρχετυπικών πανανθρώπινων αξιών, προτείνει κάθε χρόνο στους μαθητές της έναν κύκλο πέντε θεατρικών παραστάσεων. Οι παραστάσεις έχουν ήδη παρακολουθηθεί από κάποιον από την ομάδα προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόταση και να διαπιστωθεί η δυνατότητα σύνδεσης με σημεία της διδακτέας ύλης. Οι μαθητές συνοδεία των καθηγητών φιλολόγων παρακολουθούν τις παραστάσεις και στη συνέχεια συζητούν για το έργο ή για τα θέματα που προκύπτουν.

 

4. Συμμετοχή σε άλλα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το Acstac, CodeWeek, μαθηματικοί διαγωνισμοί, κ.ά