Διαγωνισμός Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης HENRI POINCARE

Η Διεύθυνση της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ’ προκηρύσσει το Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Στρατηγικής –Αλγοριθμικής σκέψης ‘HENRI POINCARE’ .

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών από μια διαφορετική σκοπιά και η ταυτόχρονη γνωριμία με σύγχρονους τομείς της επιστήμης που δεν περιέχονται στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην απελευθέρωση της σκέψης από τον καθιερωμένο φορμαλισμό των Μαθηματικών ,στην καλλιέργεια εποπτικών δεξιοτήτων και τέλος στην ανάπτυξη της φαντασίας και της αυτενέργειας των μαθητών .

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά

Στους διαγωνιζόμενους δίνονται οκτώ (8) θέματα για επίλυση

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023, 10:00-10.45, και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται η Ελληνογαλλική Σχολή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ στην Αγία Παρασκευή.

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ‘

Περισσότερες πληροφορίες και παλαιά θέματα του εν λόγω διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί , κωδικός "Henri" 
 
Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης HENRI POINCARE

Οι τρεις επιτυχόντες κωδικοί του διαγωνισμού μας  ανά τάξη είναι :

Για την ΣΤ τάξη 

23034 ( βαθμολογία 88) 
23036 ( βαθμολογία 80)

23008 ( βαθμολογία 79)

Για την Ε τάξη 

23009 ( βαθμολογία 86)
23012 ( βαθμολογία 69)

23088 ( βαθμολογία 65)

Βάσει προκήρυξης ο πρώτος κάθε τάξης θα βραβευτεί με τάμπλετ ενώ οι υπόλοιποι με βιβλίο.

Οι επιτυχόντες μαθητές θα ενημερωθούν από το σχολείο για την ημερομηνία βράβευσης τους .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HENRI POINCARE 2023 Ε-ΣΤ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΑΞΗ

   

23009

86

Ε

 

23034

88

ΣΤ

   

23012

69

Ε

 

23036

80

ΣΤ

   

23088

65

Ε

 

23008

79

ΣΤ

   

23073

64

Ε

 

23031

78

ΣΤ

   

23092

63

Ε

 

23053

73

ΣΤ

   

23007

57

Ε

 

23065

72

ΣΤ

   

23010

52

Ε

 

23001

71

ΣΤ

   

23032

50

Ε

 

23015

58

ΣΤ

   

23084

48

Ε

 

23074

57

ΣΤ

   

23013

48

Ε

 

23098

57

ΣΤ

   

23017

44

Ε

 

23042

57

ΣΤ

   

23040

43

Ε

 

23067

55

ΣΤ

   

23103

43

Ε

 

23044

52

ΣΤ

   

23033

40

Ε

 

23095

50

ΣΤ

   

23093

40

Ε

 

23058

47

ΣΤ

   

23039

40

Ε

 

23025

47

ΣΤ

   

23083

40

Ε

 

23068

47

ΣΤ

   

23002

40

Ε

 

23102

47

ΣΤ

   

23045

39

Ε

 

23066

47

ΣΤ

   

23056

36

Ε

 

23047

45

ΣΤ

   

23090

36

Ε

 

23043

45

ΣΤ

   

23049

31

Ε

 

23029

44

ΣΤ

   

23046

31

Ε

 

23050

40

ΣΤ

   

23003

30

Ε

 

23078

37

ΣΤ

   

23064

30

Ε

 

23063

36

ΣΤ

   

23082

28

Ε

 

23075

36

ΣΤ

   

23089

28

Ε

 

23105

36

ΣΤ

   

23016

26

Ε

 

23026

33

ΣΤ

   

23061

26

Ε

 

23054

33

ΣΤ

   

23077

26

Ε

 

23091

32

ΣΤ

   

23079

25

Ε

 

23094

31

ΣΤ

   

23035

24

Ε

 

23087

30

ΣΤ

   

23014

20

Ε

 

23097

22

ΣΤ

   

23107

20

Ε

 

23004

21

ΣΤ

   

23111

20

Ε

 

23109

20

ΣΤ

   

23110

20

Ε

 

23085

20

ΣΤ

   

23086

20

Ε

 

23038

20

ΣΤ

   

23106

20

Ε

 

23011

20

ΣΤ

   

23051

20

Ε

 

23030

20

ΣΤ

   

23018

20

Ε

 

23027

20

ΣΤ

   

23099

20

Ε

 

23059

20

ΣΤ

   

23100

20

Ε

 

23076

20

ΣΤ

   

23062

20

Ε

           

23055

20

Ε

           

23060

20

Ε

           

23057

20

Ε

           

23006

20

Ε

           

23096

20

Ε

           

23108

20

Ε

           

23052

20

Ε

           

23104

20

Ε

           

23037

20

Ε

           

23041

20

Ε

           

23019

20

Ε

           

23101

20

Ε

           

23028

20

Ε

           

23005

20

Ε

           

  apotelesmata_diagonismoy_henri_poincare_2023_e-st.pdf

 

Η Διεύθυνση της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ’ προκηρύσσει το Μαθητικό Διαγωνισμό Μαθηματικής Στρατηγικής –Αλγοριθμικής σκέψης ‘HENRI POINCARE’ .

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η προσέγγιση Μαθηματικών εννοιών από μια διαφορετική σκοπιά και η ταυτόχρονη γνωριμία με σύγχρονους τομείς της επιστήμης που δεν περιέχονται στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα. Ο διαγωνισμός στοχεύει στην απελευθέρωση της σκέψης από τον καθιερωμένο φορμαλισμό των Μαθηματικών ,στην καλλιέργεια εποπτικών δεξιοτήτων και τέλος στην ανάπτυξη της φαντασίας και της αυτενέργειας των μαθητών .

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Ε και ΣΤ τάξης των δημοτικών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων – κηδεμόνων. Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές που συμμετέχουν.

Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι σαράντα πέντε (45) λεπτά.

Στους διαγωνιζόμενους δίνονται οκτώ (8) θέματα για επίλυση.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2023, 10:00-10.45, και ως εξεταστικό κέντρο ορίζεται η Ελληνογαλλική Σχολή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ στην Αγία Παρασκευή.

Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και ο Διευθυντής του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής ‘ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ‘

Την ημέρα του Διαγωνισμού, οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής μέχρι τις 09:45, έχοντας μαζί τους 2 στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδίδονται από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία συγκεντρώνει και καταμετρά τα γραπτά κατά τάξη.

Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εκατοντάβαθμη κλίμακα (1 – 100). Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι δεκαπέντε (15) μονάδων ,ο βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών. Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) μονάδων διενεργείται αναβαθμολόγηση από μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

O πρώτος μαθητής από κάθε τάξη (Ε και ΣΤ) που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα παραλάβει ένα (1) τάμπλετ, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί στη Ελληνογαλλική Σχολή ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ.

Ο δεύτερος και ο τρίτος μαθητής από κάθε τάξη (Ε και ΣΤ) με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη θα λάβουν Τιμητική Διάκριση και θα βραβευτούν με βιβλία. Όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνογαλλικής Σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨(https://lfh.edu.gr/el/diagonismos-mathimatikis-stratigikis-algorithmikis-skepsis-henri-poincare) από το σύνδεσμο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ»  «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»  «HENRI POINCARE», μέχρι την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Είναι εξασφαλισμένη η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων (βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR.

Δεν θα δημοσιευτεί κανένα από τα υποβληθέντα έργα των μαθητών/τριών

Δεν θα προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) ούτε θα γίνει οποιαδήποτε χρήση τους, παρά μόνο για στατιστική ανάλυση και εκπαιδευτικό σκοπό.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση» .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Τρανταλίδη Ελένη γραμματεία Γυμνασίου (secdgymnase@lfh.gr) , στους κ. Κοντογιάννη Ανδρέα ( andreas.kondogiannis@lfh.gr ) και Γιώργο Γεωργαντά (georges.georgandas@lfh.gr) από την Ελληνογαλλική Σχολή ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨ (τηλ. 2113009124 γραμματεία Γυμνασίου )

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ζαχαριάδης Θεοδόσης καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος Μαθηματικών

2. Κοταρίνου Παναγιώτα, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ

3. Πατρινόπουλος Ματθαίος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ

4. Μπουμπούκης Κωνσταντίνος ,Διευθυντής του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

5. Γεωργαντάς Γεώργιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

6. Καρατζάς Τηλέμαχος , Μηχανολόγος καθηγητής της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

7. Κοντογιάννης Ανδρέας , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

8. Μακρής Γεώργιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

9. Σαλβάνος Ευάγγελος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

10. Σιάκκα Κλεοπάτρα , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

11. Ψαρός Ευστράτιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

12. Βογιατζόγλου Ιωσήφ, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ζαχαριάδης Θεοδόσης καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών τμήματος Μαθηματικών

2. Μακρή Δήμητρα, ΠΕ 80 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου με παιδαγωγική ευθύνη του Γυμνασίου του Ελληνικού τμήματος της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά

3. Κοταρίνου Παναγιώτα, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 03- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ

4. Πατρινόπουλος Ματθαίος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ / 2ο ΠΕΚΕΣ

5. Γεωργαντάς Γεώργιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

6. Καρατζάς Τηλέμαχος , Μηχανολόγος καθηγητής της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

7. Κοντογιάννης Ανδρέας , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

8. Μακρής Γεώργιος , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

9. Σαλβάνος Ευάγγελος, Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

10. Σιάκκα Κλεοπάτρα , Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ¨

11. Ψαρός Ευστράτιος ,Μαθηματικός της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ

12. Σχοινάς Κων/νος , Καθηγητής Πληροφορικής της Ελληνογαλλικής σχολής ¨ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ