Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-0
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-1
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-2
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-3
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-4
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-5
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-6
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-7
  • Βιωματικό σεμινάριο - Η Συμμαχία των Φύλων-8

Tην τρέχουσα σχολική χρονιά σημαντικός αριθμός καθηγητών του ελληνικού τμήματος εκπαιδεύτηκε από την Ομάδα G-All (Gender Alliance Initiative - Η Συμμαχία των Φύλων) σε θέματα έμφυλης βίας και διαχείρισης των στερεοτυπικών αντιλήψεων που συχνά καταλύουν τον αλληλοσεβασμό και τη φιλαλληλία.

Σε αντίστοιχο βιωματικό σεμινάριο συμμετείχαν οι μαθητές της Β' Λυκείου, όπου με την καθοδήγηση ειδικών παιδαγωγών-ψυχολόγων της ανωτέρω ομάδας προβληματίστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σε αντίστοιχα θέματα τροφοδοτούμενοι από ερωτήματα όπως: Είναι τα κορίτσια από τη φύση τους πιο ντροπαλά από τα αγόρια; Οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές από τους άντρες; Οι άντρες είναι καλύτεροι στην πολιτική από τις γυναίκες; Τα αγόρια είναι σωστό να κλαίνε; Τα σημάδια της έμφυλης βίας είναι πάντα ορατά; Βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις του χθες; Πεποιθήσεις του σήμερα; Ή μήπως εμπόδια για ένα καλύτερο μέλλον;

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και υλικό στην ακόλουθη σελίδα : https://g-all.gr/

Postes en rapport