Βιοηθική στο LFHED
  • Βιοηθική στο LFHED-0
  • Βιοηθική στο LFHED-1
  • Βιοηθική στο LFHED-2

Βιοηθική στο LFHED

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύγχρονα βιοηθικά διλήμματα, προκλήσεις και προοπτικές» που οργανώθηκε, από την ομάδα των Θεολόγων, Βιολόγων και Φιλολόγων του σχολείου μας, οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου, παρακολουθήσαν την τοποθέτηση σε θέματα Βιοηθικής της κας Ελένης Ρεθυμιωτάκη, Επίκουρης καθηγήτριας της Νομικής Σχολής Αθηνών και μέλους της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής στην Ελλάδα και του κ. Ευάγγελου Πρωτοπαπαδάκη, Επίκουρου καθηγητή Εφαρμοσμένης Ηθικής του Ε.Κ.Π.Α και Προέδρου του Ελληνικού κλιμακίου της έδρας της Βιοηθικής της UNESKO (Haifa).

Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν, εκφράζοντας τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματά τους.

Postes en rapport