Συμβουλευτική σταδιοδρομίας - Προτεινόμενες Δράσεις
Α'-Β' Γυμνασίου:
 • Γνωριμία με διάφορα επαγγέλματα μέσα από διαθεματικές εργασίες
 • Επαγγέλματα του παρελθόντος, του παρόντος και του    μέλλοντος
 • Αντιλήψεις σχετικά με διάφορα επαγγέλματα
 • Εκμάθηση χρήσης των μέσων πληροφόρησης του γραφείου

 

Γ' Γυμνασίου
 • Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη – Αυτοεκτίμηση (μέσω ψυχομετρικών μεθόδων)
 • Επαγγελματικές αξίες – επαγγελματικά ενδιαφέροντα
 • Γενικός διαχωρισμός επαγγελμάτων
 • Επαγγελματικές μονογραφίες (πληροφορίες για επαγγελματικές ενασχολήσεις κυρίως στα μη παραδοσιακά – γνωστά επαγγέλματα, επαγγελματικές διέξοδοι, αγορά εργασίας)
 • Βιωματική προσέγγιση μέσω συν/ξεων για εύρεση εργασίας
 • Σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Α' Λυκείου:
 • Διερεύνηση ενδιαφερόντων και επαγγελματικών αξιών με ιδιαίτερη αναφορά στις δεξιότητες ζωής (επικοινωνία, λήψη αποφάσεων)
 • Διαδικασία λήψης απόφασης
 • Διαμόρφωση “πλάνου ζωής”

 

Β'-Γ' Λυκείου:          
 • Ενημέρωση για σχολές και σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη

 

Γ' Λυκείου:
 • Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου

Αποσκοπώντας στα παραπάνω:

 • Θα υπάρχει πολυεπίπεδη συνεργασία του σχολείου μας με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)
 • Τέχνη και επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Θα οργανωθούν «Ημέρες Καριέρας», με ομιλίες από ειδικούς στο χώρο της εργασίας και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και με συναντήσεις των μαθητών με επαγγελματίες
 • Θα γίνουν ενημερώσεις σχετικά με τις σπουδές στο εξωτερικό