ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, οι μαθητές της Α΄ γυμνασίου, παρακολούθησαν διαδικτυακά, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εξοικείωσης με την αναπηρία, σε συνεργασία με τον "Σύνδεσμο κοινωνικής ευθύνης για παιδιά και νέους" (Σ.Κ.Ε.Π), όπου τους δόθηκε η δυνατότητα, να γνωρίσουν, να μάθουν, να ανταλλάξουν σκέψεις και να προβληματιστούν για την αξία της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου.

Οι μαθητές μας αποτύπωσαν πάνω στο χαρτί, την φωνή της καρδιάς τους, με τόσο διαφορετικό τρόπο, αλλά με το ίδιο σύνθημα. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί αλλά τόσο ίδιοι….. έτσι ο καθένας μας πρέπει να έχει μια θέση στο καράβι της ζωής, με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Α. Παρίτση

 

Κάποια συνθήματα που εγγράψαν οι μαθητές μας :

«Η αναπηρία δεν σε αντιπροσωπεύει είναι ένα χαρακτηριστικό σου.»

« Όλοι είμαστε ίσοι και κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αρνητικούς χαρακτηρισμούς ενώ προσπαθεί για το καλύτερο.»

« Το μόνο πράγμα που δεν θα αλλάξει ποτέ, είναι η αλλαγή. Οπότε μην περιμένεις να βλέπεις κάθε μέρα το ίδιο.»

« Όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά και όλοι ίσοι.»

Postes en rapport