Ομιλία του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη »
  • Ομιλία του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη »-0
  • Ομιλία του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη »-1
  • Ομιλία του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη »-2
  • Ομιλία του Γιώργου Παναγιωτακόπουλου για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη »-3

O κ Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, συγγραφέας – MSc μίλησε για τη « Διαχείριση χρόνου, αποδοτική μελέτη ». Όλοι οι μαθητές της Β' Λυκείου παρακολούθησαν την ομιλία και μέσα από δέκα ερωτήσεις που δόθηκαν και απαντήθηκαν με άμεση ψηφοφορία (Polling), οι μαθητές διαπίστωσαν ότι τα προβλήματα που έχουν αλλά και οι προσπάθειες που κάνουν για να τα λύσουν τελικά είναι κοινά σε ένα μεγάλο αριθμό συμμαθητών τους. Ο κ Παναγιωτακόπουλος μέσα από τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, έπαιρνε τις αφορμές για να μιλήσει για τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν ουσιαστικά στα προβλήματα που εμφανίζονταν.

Χωρίς η ομιλία να μπορεί να δώσει «απ’ ευθείας λύσεις», σίγουρα βοήθησε τους μαθητές να δουν τα λάθη που κάνουν κατά την μελέτη τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Postes en rapport