Ο όμιλος Αστρονομίας -Μετεωρολογίας του LFHED υποδέχεται τον Μπότση Δημήτρη

Την Παρασκευή 21/10 ο όμιλος Αστρονομίας -Μετεωρολογίας υποδέχτηκε τον Μπότση Δημήτρη πατέρα παλαιού μας μαθητή και μέλος της Ελληνικής Ερασιτεχνικής Αστρονομικής Ένωσης .

Ο Κος Μποτσης παρουσίασε στους μαθητές μας και μέλη του ομίλου μια εργασία που βασίζεται στην αστροπαρατήρηση με κυάλια .

Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και επιτόπια παρατήρηση αντικειμένων του ουρανίου θώλου υπό την καθοδήγηση του Κου Μπότση.

Postes en rapport