Ο Διαγωνισμός Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης HENRI POINCARE θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο 11/02

Ο Διαγωνισμός Μαθηματικής Στρατηγικής-Αλγοριθμικής σκέψης HENRI POINCARE θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο 11/02.

https://lfh.edu.gr/diagonismos-mathimatikis-stratigikis-algorithmikis-sk...

Postes en rapport