“Η Άνοιξη των Ποιητών” (Le Printemps des Poètes): Η συμμετοχή των μαθητών μας ήταν πλούσια σε δημιουργίες !
“Η Άνοιξη των Ποιητών” (Le Printemps des Poètes): Η συμμετοχή των μαθητών μας ήταν πλούσια σε δημιουργίες !

Από το Δημοτικό έως το Λύκειο, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ευαισθητοποίησαν τους μαθητές τους για την εβδομάδα αφιερωμένη στην ποίηση “Η Άνοιξη των Ποιητών” (Le Printemps des Poètes).

Η συμμετοχή των μαθητών μας ήταν πλούσια σε δημιουργίες, που θα βρείτε στο παρακάτω Padlet.

https://fr.padlet.com/CDILFH/Lyceepoetique

Postes en rapport