Μαθητικό Συνέδριο "21 ερωτήματα για το '21"
Μαθητικό Συνέδριο "21 ερωτήματα για το '21"
Φόρμα συμμετοχής στο Μαθητικό Συνέδριο "21 ερωτήματα για το '21"
 
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δ. Ε. Β΄ Αθήνας διοργανώνουν αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση επιλέγοντας, στο πλαίσιο ενός μαθητικού συνεδρίου, να διερευνήσουν και να αναδείξουν οι μαθητές τις ποικίλες πτυχές αυτής της περιόδου.

Το Μαθητικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου την ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και θα ακολουθήσει στρογγυλή τράπεζα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης διερευνώντας τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες που την προκάλεσαν, να αναστοχαστούν μελετώντας τις πολύπλευρες διαστάσεις της, να επανεξετάσουν και να διερωτηθούν για το ρόλο των φορέων και των δυνάμεων εκείνης της εποχής, να ανακαλύψουν το εύρος επίδρασής της στη σημερινή εποχή και να αναδειχθεί η διαχρονικότητά των ιδεών και ο ρόλος των προσώπων που την εδραίωσαν.

Βασικός στόχος του Συνεδρίου, επίσης, είναι να ενθαρρύνει την ομαδικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, να συμβάλει στην περαιτέρω εξοικείωσή τους σε θέματα κριτικής ανάλυσης πηγών και σύνθεσης απόψεων και να αφυπνίσει το ενδιαφέρον τους στην έρευνα.

Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και των τριών τάξεων δημόσιων και ιδιωτικών ΓΕ.Λ. της Περιφέρειας Αττικής και τα σχολεία της ομογένειας χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο ως προς τη μετακίνηση και τη συμμετοχή των συνέδρων. Η συμμετοχή είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

Οι μαθητές από κάθε σχολείο θα κληθούν να προετοιμάσουν ομαδική εργασία, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους, σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, που θα ανακοινωθούν από την επιστημονική επιτροπή, της Ελληνικής Επανάστασης.

Η τελική εργασία θα αποτελεί την εισήγησή τους στο Συνέδριο.

Οι ομάδες ανά σχολείο θα αποτελούνται από 5 έως 7 μαθητές.

Ο μέγιστος αριθμός σχολικών μονάδων που μπορούν να συμμετάσχουν είναι 18.

Για την επιλογή των σχολείων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων θα γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secdlyceegr@lfh.gr: μέχρι την 23/12/2020 Οι περιλήψεις των εισηγήσεων πρέπει να αποσταλούν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, μέχρι την 20/2/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ : Ιωάννα Σαββινίδου, από την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά (τηλ. 211 3009119/6936151133 Ioanna.Savvinidou@lfh.gr και secdlyceegr@lfh.gr ) και Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (τηλ.6984704248) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://lfh.edu.gr/

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Χριστίνα Κουλούρη, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Στέφανος Καβαλλιεράκης, Διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ιδρύματος Βούρου Ευταξία.
 • Χρύσα Σπυροπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
 • Αλεξάνδρα Ασημακοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ02 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
 • Ιωάννα Σαββινίδου, φιλόλογος, εκδότρια, Υποδιευθύντρια του Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά»
 • Μαρία Κουτούση, φιλόλογος, Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Αθανάσιος Φαλούκας, πρώην Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
 • Αναστασία Άνθη , Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΔΔΕ Β' Αθήνας
 • Μαρία Κουτούση, φιλόλογος, Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
 • Ιωάννα Σαββινίδου, φιλόλογος, εκδότρια, Υποδιευθύντρια του Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά»
 • Ελένη Παπαθανασίου, Υποδιευθύντρια του Γυμνασίου της Ελληνογαλλικής Σχολής «Ευγένιος Ντελακρουά»
 • Θωμαή Νικολή, εκπαιδευτικός ΠΕ05, Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "21 ερωτήματα για το ‘21" - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 / ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Οι θεματικοί άξονες που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικοί και αποτελούν βάση αφετηρίας για προβληματισμό και συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους

1. Η ελληνική γλώσσα την περίοδο της επανάστασης
2. Η Τέχνη και το '21
3. Φιλελληνισμός και φιλέλληνες
4. Η σχέση της ελληνικής επανάστασης με τις άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια περίοδο
5. Εμβληματικές μορφές ηρώων/ απομυθοποίηση ηρώων
6. Η γυναίκα και το '21
7. Στρατιωτικές τακτικές
8. Σύγκριση των Συνταγμάτων του Αγώνα με το σημερινό
9. Σύγχρονες αποκαλύψεις από την ιστορική έρευνα
10. Η άποψη των νέων για το 21. Οι προσδοκίες/ στόχοι των μαθητών για την ελληνική κοινωνία της επόμενης εκατονταετίας
11. Τα χαρακτηριστικά του νεοελληνικού κράτους. Κριτική αποτίμηση
12. Η Ευρώπη της επιστήμης και της τέχνης εκείνην την περίοδο.
13. Η υγεία και η περίθαλψη στα χρόνια της Επανάστασης.
14. Πολεοδομία, αρχιτεκτονική, φυσιογνωμία πόλεων και υπαίθρου στα χρόνια της Επανάστασης.
15. Ρήγας και Κοραής. Η συνεισφορά τους και το αποτύπωμά τους τότε και σήμερα.
 

Διάρκεια εισήγησης: 10 λεπτά. 

Μορφή εισήγησης: Η μορφή της εισήγησης μπορεί να είναι πολυτροπική:  Παρουσίαση, διάλογος, δρώμενο, αφήγηση κτλ. 

Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών ανά σχολείο: Ανάλογα με τις ανάγκες που ορίζει η μορφή τη εισήγησης.

 
Φόρμα συμμετοχής στο Μαθητικό Συνέδριο "21 ερωτήματα για το '21"
Postes en rapport