Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-0
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-1
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-2
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-3
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-4
  • Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac-5

Το LFHED συμμετείχε με επιτυχία στο συνέδριο Acstac

Φέτος το σχολείο μας συμμετείχε και πάλι στο συνέδριο Acstac στο Anatolia College της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές μας παρουσίασαν δημιουργικές και ενδιαφέρουσες ιδέες μέσω των εργασιών τους. Η εργασία των μαθητών Μαντά Αριστοτέλη, Λαζακη Κωνσταντίνου και Κατσίκα Σταμάτη βραβεύτηκε από την επιτροπή του συνεδρίου. Η χαρά μας ήταν τεράστια καθώς το οικολογικό αυτοκίνητο, που κατασκεύασαν, ήταν προϊόν μακροχρόνια και επίπονης προσπάθειας.

Postes en rapport