Καινούργια ζωή για τους υπολογιστές μας !

Ακολουθώντας το πρόγραμμα αναβάθμισης του υλικού, πολύ συχνά προκύπτουν επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί. Οι υπολογιστές αυτοί αν και αποσύρονται από το σχολείο είναι λειτουργικοί. Μπορεί να μην έχουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται σε ορισμένες εφαρμογές, έχουν όμως πολλές δυνατότητες για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Στη σχολή μας ακολουθούμε ένα πρόγραμμα διάθεσης αυτών των υπολογιστών σε σχολεία. Μετά από συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων, γίνεται πρόταση δωρεάς και αφού γίνεται αποδεκτή, παραδίδονται δέκα συνήθως υπολογιστές. Οι υπολογιστές αυτοί έχουν διαμορφωθεί με λειτουργικό και προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), και είναι έτοιμοι για χρήση. Με αυτό τον τρόπο τα σχολεία διαμορφώνουν μια ή περισσότερες αίθουσες με δυνατότητα περιήγησης στο διαδίκτυο, που αξιοποιείται από μαθητές και καθηγητές ανάλογα τις ανάγκες τους.

Έτσι οι υπολογιστές μας ξεκινούν μια καινούργια ζωή στην εκπαίδευση.

 

 

Postes en rapport