ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-0
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-1
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-2
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-3
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-4
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-5
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-6
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-7
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-8
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-9
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-10
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-11
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-12
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-13
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-14
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-15
 • ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023-16

ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2023

Στις 7 Δεκεμβρίου είχαμε για μια ακόμα χρονιά τη χαρά να υποδεχθούμε αποφοίτους, γονείς και φίλους του σχολείου μας, οι οποίοι στα πλαίσια της Ημέρας Σταδιοδρομίας 2023 παρουσίασαν στους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, της Α’ και της Β’ Λυκείου το επάγγελμά τους. Οι προσκεκλημένοι μας μίλησαν από καρδιάς για τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες του επαγγέλματός τους, για τις διαφορετικές επιλογές που προκύπτουν από κάθε αντικείμενο σπουδών, για την επαγγελματική τους πορεία, για τις αποφάσεις που κλήθηκαν να πάρουν και απάντησαν στις ερωτήσεις των μαθητών μας. Ήταν μια ημέρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύτιμη για τους μαθητές καθώς η πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές και τα επαγγέλματα αποτελεί βασικό πυλώνα της επιλογής σταδιοδρομίας.

Postes en rapport