Η SMOKEFREEGREECE στο LFHED
  • Η SMOKEFREEGREECE στο LFHED-0
  • Η SMOKEFREEGREECE στο LFHED-1
  • Η SMOKEFREEGREECE στο LFHED-2
  • Η SMOKEFREEGREECE στο LFHED-3

Η πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE συνίσταται σε μία σειρά καλά δομημένων και τεκμηριωμένων δράσεων που διοργανώνονται από το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με στόχο τη μείωση του καπνίσματος στη χώρα μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου, είχαν λοιπόν την ευκαιρία, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα στην Αγωγή Υγείας, να παρακολουθήσουν την ομιλία της κας Κορακιανίτη Χριστίνας από την αντικαρκινική εταιρεία και την ανωτέρω πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE.

Η παρέμβαση, με διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, είχε σκοπό να δώσει στους μαθητές έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση συνολικά για το κάπνισμα και για ό,τι αυτή η επιβλαβής συνήθεια μπορεί να αφορά και να περιλαμβάνει.

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η παρέμβαση της ειδικής επιστήμονος, εντάσσεται στη γενική κατηγορία της προληπτικής πολιτικής και προσέγγισης του θέματος, αφού οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τα τοξικά συστατικά του καπνού, την εξάρτηση που προκαλείται από την κατανάλωσή του μέσω του καπνίσματος και τις επιπτώσεις που επιφέρει, αλλά και τα διάφορα καπνικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά (καιόμενο, ηλεκτρονικό, συσκευή θέρμανσης καπνού), με τις ομοιότητες και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους ως προς τις επιβλαβείς συνέπειες τους στην υγεία του ανθρώπου και ειδικά των νέων.

Ενημερώθηκαν ακόμα για τον τρόπο που διεξάγεται η διαφήμισή τους και πού αυτή στοχεύει, για το παθητικό κάπνισμα ως ειδικότερη περίπτωση καπνίσματος, με παρόμοιες συνέπειες και βέβαια για τους τρόπους διακοπής του καπνίσματος και τα πολλαπλά οφέλη που θα έχουν, ιδίως μακροπρόθεσμα, αν επιλέξουν να υιοθετήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς εξαρτήσεις και επιβλαβείς συνήθειες.

Πέρα από τις λεπτομερείς και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες που παρείχε, η ανωτέρω παρέμβασή υπήρξε μια ευκαιρία για τους μαθητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν περαιτέρω πτυχές των ατομικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων, μέσω της διάδρασης με την εισηγήτρια και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους αλλά και την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα, ώστε, ανάμεσα σε άλλα, να είναι ικανοί να πουν “όχι” στα καπνικά προϊόντα και μάλιστα αποτελεσματικά.

Στο τέλος κάθε παρέμβασης, όπως πάντοτε συμβαίνει, δίνεται σε όλους τους μαθητές σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν ανά πάσα στιγμή. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση, ενώ τα παιδιά έθεσαν ποικίλες ερωτήσεις επιδεικνύοντας το ζωηρό τους ενδιαφέρον για το θέμα.

Postes en rapport