Επίσκεψη της Β' Γυμνασίου στο Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Επίσκεψη της Β' Γυμνασίου στο Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Στo πλαίσιo της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στις 01/02/2024, οι μαθητές των τμημάτων του Β2 και Β4 γυμνασίου, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα δράσεων με τους μαθητές του Κέντρου Ημέρας "Ανοιχτή Αγκαλιά", που φιλοξενεί παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.  Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας οι μαθητές γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν βλέμματα, έδωσαν τα χέρια, αντάλλαξαν ονόματα, έγιναν « Ένα »! Κατάλαβαν ότι στο καράβι της ζωής ο καθένας μας έχει το δικό του στίγμα και το δικό του προσωπικό ταξίδι! Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να του στερήσει αυτό το ταξίδι!

Postes en rapport