Επίσκεψή της Α' Γυμνασίου στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων

Επίσκεψή της Α' Γυμνασίου στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων

Στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωνικής ευαισθητοποίησης οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, στις 23/01, επισκέφθηκαν το Ειδικό Δημόσιο Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων στην Αργυρούπολη και είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις με τους μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου.

Postes en rapport