Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -0
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -1
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -2
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -3
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -4
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -5
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -6
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -7
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -8
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -9
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -10
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -11
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -12
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -13
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -14
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -15
 • Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων -16

Επίδοση αριστείων βραβείων και ειδικών επαίνων

Με χαρά και αίσθημα ικανοποίησης οι μαθητές του Λυκείου έλαβαν τα βραβεία και αριστεία για την επίδοσή τους στην προηγούμενη σχολική χρονιά 2022-23, όπως και τους ειδικούς επαίνους προόδου, προσωπικής βελτίωσης και συμμετοχής στα κοινά της σχολικής ζωής.

Πάντα τέτοιες επιτυχίες ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές μας!

Με αγάπη και υπερηφάνεια οι καθηγητές τους.

 

Postes en rapport