Εκδήλωση «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω»
  • Εκδήλωση «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω»-0
  • Εκδήλωση «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω»-1
  • Εκδήλωση «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω»-2
  • Εκδήλωση «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω»-3

Ο κ Παναγιωτακόπουλος μίλησε την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στους μαθητές της Ελληνογαλλική Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά με θέμα «Μαθαίνω… πώς να μαθαίνω». Με απλή γλώσσα εξήγησε στους μαθητές, την λειτουργία της μνήμης, ποιοι παράγοντες την ενισχύουν και ποιοι την αποδυναμώνουν.

Αφού ρώτησε μέσα από μια εφαρμογή να αναφέρουν οι μαθητές, τις συνήθειες τους στο διάβασμα, εξήγησε γιατί όταν μελετάμε η προσοχή μας πρέπει να είναι αδιάσπαστη και συγκεντρωμένη στο αντικείμενο μελέτης μας. Με την συμμετοχή ενός μαθητή έδειξε έμπρακτα, τι ρόλο παίζει στην μνήμη το να προσπαθείς να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Η παρουσίαση συνεχίστηκε με αλληλεπίδραση κοινού και ομιλητή, μέσα από την εφαρμογή και ο κ Παναγιωτακόπουλος, προσάρμοζε την παρουσίασή τους με βάση τις απαντήσεις του κοινού. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης είχαμε και τον απαραίτητο χρόνο για πιο άμεσες ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούσαν τους μαθητές.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία που έδωσε επιπλέον εργαλεία στους μαθητές μας για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Postes en rapport