ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ»
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ» -0
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ» -1
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ» -2
  • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΑΛΗΣ» -3

Την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου διεξήχθη στο σχολείο μας ο 82ος διαγωνισμός της Μαθηματικής Εταιρείας «ΘΑΛΗΣ».

Η εξεταστέα ύλη του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προσέγγιση γνωστών μαθηματικών εννοιών από μία διαφορετική σκοπιά απελευθερωμένη από τον καθιερωμένο φορμαλισμό με στόχο την καλλιέργεια της λογικής και της μαθηματικής σκέψης.

Στον διαγωνισμό αυτόν συμμετείχαν μαθητές κυρίως από την Β , Γ Γυμνασίου αλλά και από Α και Β Λυκείου του Ελληνικού τμήματος.

Postes en rapport