Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-0
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-1
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-2
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-3
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-4
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-5
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-6
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-7
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-8
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-9
 • Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου-10

Απονομή βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου

Στις 21 Δεκέμβριου πραγματοποιήθηκαν στο χωλ της Ελληνογαλλικής Σχολής η απονομή των βραβείων & αριστείων στους μαθητές του γυμνασίου που διακρίθηκαν για την απόδοση τους τη σχολική χρονιά 2022-2023. Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκαν και μαθητές που ξεχώρισαν για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την προσωπική τους βελτίωση.

Postes en rapport