ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤO ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ : http://lfh.schoolportal.gr/

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο 2113009124 για επιπλέον πληροφορίες.