ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις για τους απόφοιτους θα πραγματοποιηθεί:

  • την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3/18 12.00-12.40
  • την ΤΡΙΤΗ 27/3/18 12.45-14.30
 
Πρέπει να έχουν μαζί τους:
- Ταυτότητα
- Φωτοτυπία Απολυτηρίου
- 1 Φωτογραφία
- Την Βεβαίωση συμμετοχής