ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εξοδα φοίτησης

(δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, ξένες γλώσσες, εξέταστρα, ασφάλιστρα) καθορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου γιά τη Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του νόμου για τα ξένα σχολεία και την διακρατική συμφωνία -πλαίσιο του ιδρύματος.

Το είδοποιητήριο πληρωμής κάθε τριμήνου αποστέλλεται στις οικογένειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον ίδιο τρόπο αποστέλλεται και η πιθανή 1η και 2η υπενθύμιση.

Κάθε τρίμηνο που άρχισε αφείλεται στο σύνολο του. Τα σχετικά ποσά είναι απαιτητά στην αρχή του τριμήνου. Στο αρχείο που παρατίθεται παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή.

Εάν τα οφειλόμενα ποσά δεν έχουν εξωφληθεί στις καθορισμένες ημερομηνίες, είναι δυνατό να ακολουθηθούν διαδικασίες είσπραξης διά της δικαστικής οδού.

Υπάρχει η δυνατότητα από εδώ και στο εξής να γίνεται η πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα από το σπίτι σας με ένα απλό τηλεφώνημα στο ταμείο, στα τηλέφωνα 2113009143 – 211 3009158 που θα σας παρέχει τον απαραίτητο σύνδεσμο για την πληρωμή.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΞΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

Κανόνες και τρόποι πληρωμής 2021-2022

Section Francaise - Γαλλικό Τμήμα modalites_de_paiement_fr_2021-2022.pdf

Section Hellénique - Ελληνικό Τμήμα  modalites_de_paiement_gr_2021-2022.pdf

 

Δίδακτρα

Version française - Έκδοση στα Γαλλικά icône application/pdf  tarifs_lfhed_2021-2022_-fr.pdf

Version grecque - Έκδοση στα Ελληνικά icône application/pdf   tarifs_version_grecque_2021-2022.pdf

Έξοδα προεγγραφής (αξιολόγηση φακέλου)

Για να εξετασθεί κάθε καινούρια αίτηση προεγγραφής, πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 30€.

Έξοδα μεταφοράς

Εφ’όσον ένας μαθητής έχει γραφτεί για μία κανονική χρήση, συνεχή ή μη, των σχολικών λεωφορείων, θεωρείται ότι οφείλει μεταφορικά.

Ο καθορισμός και ο τρόπος πληρωμής των μεταφορικών ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τα δίδακτρα. Τα έξοδα μεταφοράς λαμβάνουν υπ’όψη την απόσταση και καθορίζονται κατ’ αποκοπή και δεν μπορούν να εναρμονίζονται ανάλογα με τη χρήση τους.

Είναι δυνατόν η μη πληρωμή τους να επιφέρει την απαγόρευση χρησιμοποίησης των σχολικών μεταφορών.

Συνδεσμος : ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής

Κάθε πρώτη εγγραφή συνεπάγεται έξοδα πρώτης εγγραφής. Το δικαίωμα πρώτης εγγραφής πληρώνεται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της φοίτησης στην Ελληνογαλλική Σχολή.

Τα τέλη αυτά δεν αποδίδονται σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Ασφάλιστρα

Το Σχολείο υπογράφει γιά κάθε μαθητή μία ατομική ασφάλεια ατυχημάτων και ασφάλεια αστικής ευθύνης. Το κόστος της ασφάλειας αυτής καλύπτεται από τις οικογένειες γιά κάθε μαθητή που εγγράφεται στο Σχολείο.

Έκπτωση στις πολυμελείς οικογένειες

Οι οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά γραμμένα στο γαλλικό τμήμα της Ελληνογαλλικής Σχολής, δικαιούνται έκπτωση 10 % στα δίδακτρα και στα μεταφορικά κάθε παιδιού. Γιά το ελληνικό τμήμα δείτε λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο "όροι και προϋποθέσεις πληρωμής".

H επανεγγραφή ενός μαθητή για την επόμενη σχολική χρονιά προϋποθέτει την εξόφληση κάθε οφειλής της προηγούμενης.

Σύνδεσμος : ΕΞΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019 (βλπ. Τα έξοδα φοίτησης)

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ALPHA BANK

IBAN : GR0701401380138002002001940

Compte n° 138002002001940 

SWIFT CODE : CRBAGRAAXXX 

 EUROBANK

 IBAN : GR0802600450000910200348325

Compte n° 00260045910200348325

SWIFT CODE : ERBKGRAA

Σε μετρητά στο ταμείο της Σχολής η με επιταγή από Τράπεζα που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, στο όνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση οι ταχυδρομικές επιταγές η επιταγές από τράπεζες που δεν εκπροσωπούνται στην Αθήνα.

Παράκληση να αναφέρετε το επίθετο και τον κωδικό του μαθητή (αναφέρετε στο ειδοποιητήριο) κατά την πληρωμή στην Τράπεζα και να κοινοποιείτε στο ταμείο της Σχολής είτε με FAX είτε τηλεφωνικά τα στοιχεία της κατάθεσης.