Παρουσίαση του Ιδρύματος

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ελληνογαλλική Σχολή περιλαμβάνει δύο τμήματα, ένα γαλλικό τμήμα (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και ένα ελληνικό τμήμα που αποτελείται από ένα γυμνάσιο κι ένα λύκειο.

Ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει από την περίοδο 96-97, και έχει εγκριθεί από τις ελληνικές αρχές, είναι κοινός για τα δύο τμήματα. Η εναρμόνιση των ωραρίων και η εναρμόνιση του σχολικού προγράμματος υλοποιήθηκαν την περίοδο 96-97.

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας παρέχεται εντατικά στο ελληνικό τμήμα. Αντιστρόφως, τα νέα ελληνικά διδάσκονται σε όλα τα επίπεδα του γαλλικού τμήματος. Η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στα ελληνικά διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ενώ η πιστοποίηση γλωσσομάθειας στα γαλλικά διοργανώνεται από το DELF και το DALF.

Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται στον τομέα της σχολικής ζωής για να μπορούν οι μαθητές των δύο τμημάτων να ζουν μαζί, και όχι παράλληλα.

Η Ελληνογαλλική σχολή βρίσκεται υπό την εποπτική αρμοδιότητα ενός Γάλλου λυκειάρχη, διατάκτη εσόδων και δαπανών, κι ενός λογιστικού φορέα που διορίζονται από το AEFE. Υποστηρίζεται από ένα Συμβούλιο του ιδρύματος που αποτελείται από εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων της Ελληνογαλλικής Σχολής. Ο οργανισμός λήψης αποφάσεων, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Διευθυντής του Φορέα, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από το Λυκειάρχη, το Λογιστικό φορέα, τον Μορφωτικό σύμβουλο και τον υπεύθυνο του ευρωπαϊκού τμήματος του Φορέα.

Ο προϋπολογισμός είναι κοινός για τα δύο τμήματα. Το ελληνικό τμήμα εξαρτάται από το Λυκειάρχη σε θέματα διοίκησης και οικονομικών, αλλά υπόκειται στις διατάξεις του νόμου 682 της 01/09/1987 και αποτελεί, επί της ουσίας, ένα ιδιωτικό ίδρυμα ελληνικού προγράμματος υπό την εποπτεία της Ακαδημαϊκής Επιθεώρησης Αττικής.

Η Ελληνογαλλική Σχολή είναι ένα από τα ιδρύματα του δικτύου AEFE. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, το δίκτυο αυτό, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες, περιλαμβάνει 430 ιδρύματα στα οποία φοιτούν περισσότεροι από 240.000 Γάλλοι ή αλλοδαποί μαθητές.

Στόχος του είναι:

  • η διασφάλιση στην αλλοδαπή της δημόσιας υπηρεσίας εκπαίδευσης για τα παιδιά γαλλικής υπηκοότητας
  • η συμβολή στη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού, ειδικότερα μέσω της υποδοχής αλλοδαπών μαθητών
  • η συμμετοχή στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στο γαλλικό και στα λοιπά εκπαιδευτικά συστήματα
  • η υποστήριξη των οικογενειών στο τομέα των σχολικών τους δαπανών, συγκεκριμένα με τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά γαλλικής υπηκοότητας
  • η προώθηση των αποτελεσμάτων των αλλοδαπών μαθητών με τη χορήγηση υποτροφιών αριστείας.