Οργανόγραμμα της ομάδας εκπαιδευτικών του Νηπιαγωγείου
PS/MS A
Alice
DUBOS
PS/MS B
Catherine
COQUIERE
MS C
Sophie
PARAT
GS A
Nour
TSELEPIS-SAYDEH
GS B
Sandrine
ROQUEJOFFRE
GS C
Sabrina
AUVE
 
GREC
Stéphanie
LAGONIKA
GREC
Zoi
PETRIDOU
GREC
Marie
TSAGLI
GREC
Mania
VRANOPOULOU
GREC
Panayota
YANNELI
GREC Fani FARMAKAKI