Οργανόγραμμα της ομάδας εκπαιδευτικών του Δημοτικού
CP A
Joelle
KAVVADIAS
CP B
Peggy
NEUMEYER
CP C
Sophie
ALIX
CP D
Marilyne
ELEFTHERIOU
CP E
Sophie
ROUSSELOT-PAILLEY
CE1 A
Sandrine
PERNIER
CE1 B
Claire / Anne-Lucie
LEBON / VOORHOEVE
CE1 C
Virginie
PRUDHOMME
CE1 D
Caroline
GIRARD
CE1 E Céline PINON
CE2 A
Christine
BENETEAU
CE2 B
Anne
FELIERS
CE2 C
Julie
PAUT
CE2 D
Nathalie
ASTRINIDIS
CE2 E Georgia BAIRAKTARI
CM1 A
Marie
GONTIKAKIS
CM1 B
Lise
APELBAUM
CM1 C
Annie
TERZIAN
CM1D
Annabelle
LEMESLE
CM1 E Christine LACOUR
CM2 A
Roxane
BAULUCK
CM2 B
Annick
DOULGEROGLOU
CM2 C
Bastien
BUATHIER-MULLER
CM2 D Suzanne YACOUB
FLM2
Catherine
MONOS
FLM2
 
Ombeline
PERLY
 
GREC
Fani
FARMAKAKI
GREC
Stéphanie
LAGONIKA
GREC
Zoi
PETRIDOU
GREC
Marie
TSAGLI
GREC
Mania
VRANOPOULOU
GREC
Panayota
YANNELI
 
ANGLAIS
Markella
BELLONE
ANGLAIS
Maggy
KASSIMI
ANGLAIS
Maria
NIKOLAIDI