Οι εγγραφές για το 2019 / 2020 άρχισαν! Γιατί να επιλέξουμε το LFHED;

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά είναι μέλος του δικτύου της AEFE (Σύνδεσμος για τη Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό) το οποίο συμπεριλαμβάνει 494 σχολεία σε 136 χώρες και φιλοξενεί παιδιά όλων των εθνικοτήτων. Οι αξίες του δικτύου που είναι Αριστεία, Συνεργασία και Ακτινοβολία συνοψίζονται στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά.

Το γαλλικό τμήμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το νηπιαγωγείο έως και το λύκειο από τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση.

Το ελληνικό τμήμα υψηλότατου επιπέδου με αυξημένη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας είναι εγκεκριμένο από τη δημόσια ελληνική εκπαίδευση και πιστοποιημένο (για τη γαλλική γλώσσα) από το Γαλλικό Κράτος.

Πατήστε τον σύνδεσμο για να έχετε πρόσβαση στις προϋποθέσεις εγγραφής.

Tο LFH ED είναι αναγνωρισμένο και από το Γαλλικό και το Ελληνικό κράτος. Αποτελεί μέρος του Οργανισμού για τη Γαλλική Εκπαίδευση στο Εξωτερικό (AEFE), που ελέγχεται από το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. H AEFE περιλαμβάνει ένα παγκόσμιο δίκτυο γαλλόφωνων σχολείων που έχει σήμερα 494 μέλη σε 135 χώρες. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει σε κάθε μαθητή του σχολείου μας να συνεχίζει απρόσκοπτα τη φοίτησή του οπουδήποτε στον κόσμο σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής. Η αριστεία του όλου εκπαιδευτικού συστήματος που ακολουθεί το LFH ED αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και σχολεία παγκοσμίως.

Πατήστε πάνω στα δάφνινα στεφάνια και ανακαλύψτε τους λόγους που η παρουσία και η δραστηριότητα τής Σχολής μας είναι καθοριστική για το μέλλον των παιδιών σας!

Μοναδικό σχολείο!
  • Το LFHED είναι το μόνο στην Ελλάδα σχολείο αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο από το Ελληνικό και το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας.
  • Είναι μέλος του δικτύου AEFE (L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger)
  • Τον Ιούλιο του 2015, το Ελληνικό τμήμα του σχολείου μας απέκτησε την πολύ σημαντική πιστοποίηση LabelFrancÉducation (πιστοποίηση γαλλικής εκπαίδευσης) η οποία χορηγείται σε ξένα σχολεία που συμμετέχουν, -στο πλαίσιο της εθνικής τους εκπαίδευσης - στη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού.