Καλοκαιρινό Πρόγραμμα 2019 - Γενικές Προϋποθέσεις - Όροι εγγραφής και πληρωμής

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά οργανώνει, καλοκαιρινές δραστηριότητες που απευθύνονται σε παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου για:

Mini camps για παιδιά 4-6 ετών : από 1 Ιουλίου έως και 5 Ιουλίου

Camps juniors για παιδιά 6-14 ετών: από 4 Ιουλίου έως και 12 Ιουλίου

1. Γενικές προϋποθέσεις

Mini camps

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα προτείνεται υπό μορφή εβδομαδιαίας ενότητας. Η μη συμμετοχή στο σύνολο των ημερών της εγγεγραμμένης ενότητας/ περιόδου δεν δίνει το δικαίωμα για κάποια έκπτωση.

Καλωσορίζουμε τα παιδιά από τις 8 η ώρα το πρωί. Οι δραστηριότητες αρχίζουν στις 9 πμ. και ολοκληρώνονται στις 16:30μ.μ.

Οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα μέσα στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά, εκτός από την έξοδο που προτείνεται, κάθε Τετάρτη.

Η σύμβαση της ασφάλειας που προσυπογράφεται από το σχολείο προσφέρει τις εγγυήσεις που απαιτούνται τόσο για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων μέσα στο χώρο του σχολείου όσο και εκτός.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα παιδιά βρίσκονται υπό την ευθύνη των συντονιστών που τα πλαισιώνουν.

Τα παιδιά του νηπιαγωγείου (4-6 ετών) επωφελούνται από ένα ειδικό πρόγραμμα και φιλοξενούνται σε έναν ανεξάρτητο χώρο ειδικά σχεδιασμένο για μικρά παιδιά.

Προτείνεται προαιρετικά μία υπηρεσία για σίτιση (Μεσημεριανό γεύμα) με εγγραφή για την εβδομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση τα παιδιά μπορούν να έχουν το δικό τους φαγητό από το σπίτι.

Camps juniors

1.8.Το καλοκαιρινό πρόγραμμα προτείνεται υπό μορφή ενότητας. Η μη συμμετοχή στο σύνολο των ημερών της εγγεγραμμένης ενότητας/ περιόδου δεν δίνει το δικαίωμα για κάποια έκπτωση.

Το πρόγραμμα προτείνεται για μια περίοδο 9 ημερών, στο Green Camp πλησίον της τοποθεσίας Λεχαινά, από την Πέμπτη 4 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

Οι δραστηριότητες λαμβάνουν μέρος στις εγκαταστάσεις του κέντρου και στη φύση σε μικρή απόσταση από τον χώρο διαμονής.

Η σύμβαση της ασφάλειας που προσυπογράφεται από το σχολείο προσφέρει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων στη φύση.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα παιδιά βρίσκονται υπό την ευθύνη των συντονιστών που τα πλαισιώνουν.

Οι μαθητές και οι γονείς υποχρεούνται να τηρήσουν τον εσωτερικό κανονισμό σχετικά με τα οργανωμένα σχολικά ταξίδια.

2. Όροι πληρωμής

Οι αιτήσεις εγγραφής αρχίζουν από την 6η Μαΐου. Για λόγους οργάνωσης, σας ζητούμε να προχωρήσετε στην εγγραφή των παιδιών σας το γρηγορότερο δυνατόν.Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν στην ηλεκτρονική σελίδα: https://lfh.edu.gr/aes/el/camp-inscription

Οι εγγραφές θα επικυρώνονται μέσα στο όριο των διαθέσιμων θέσεων, με βάση τη σειρά παραλαβής των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων εντύπων, και συνοδευόμενων της καταβολής του αντίστοιχου ποσού της περιόδου.

3. Τιμές

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, και την ασφάλεια.

Προαιρετικά με επιπλέον χρέωση:

  • Το μεσημβρινό γεύμα (ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο)

 

Τιμή για ένα παιδί

Τιμή για κάθε επιπλέον παιδί

  mini camps  

Για την εβδομάδα - mini camps

190 €

170 €

Γεύματα εβδομάδας (προαιρετικό)

20 €

20 €

  camps juniors  

Για την εβδομάδα – camps juniors (full-board)

380 € 340€
4. Τρόποι πληρωμής

Όλες οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στις οικονομικές υπηρεσίες του Λυκείου ως εξής:

  • στο ταμείο του σχολείου, από τις 9 πμ. έως τις 2 μμ.
  • με κατάθεση σε έναν από τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:

Παρακαλούμε να μας στείλετε αντίγραφο του καταθετηρίου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ, αναγράφοντας το όνομα του εγγεγραμμένου παιδιού και τον αριθμό των προπληρωμένων εβδομάδων

(caisse@lfh.gr / φαξ : 211 300 91 42)

ALPHA BANK

Compte n° 138002002001940

 SWIFT CODE CRBAGRAAXXX

IBAN GR0701401380138002002001940

EUROBANK

Compte n° 00 2600459 10200348325

SWIFT CODE ERBKGRAA

IBAN GR0802600450000910200348325'Οροι πληρωμών

  • Κατά την εγγραφή: Προπληρωμή 100 ευρώ ανά παιδί (συν χρέωση λεωφορείου ή/και φαγητό για όσους το επέλεξαν).
  • Πληρωμή υπολοίπου: Πριν από τις 17 Ιουνίου 2019
  • Θα σας αποσταλεί απόδειξη, με την είσπραξη του συνολικού ποσού.
5. Ακυρώσεις

5.1. Σε περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής του συμμετέχοντος, από 15 ημέρες και περισσότερο της επιλεγμένης περιόδου, θα παρακρατηθεί το ποσό των 100€.

5.2. Κανένας συμμετέχων που ακυρώνει την εγγραφή του, σε διάστημα λιγότερο από 15 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

5.3. Καμία διακοπή των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων από την πλευρά του συμμετέχοντος για οποιαδήποτε αιτία και καμία υπαναχώρηση σε ορισμένες δραστηριότητες της σύμβασης, δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει δικαίωμα για επιστροφή χρημάτων.

5.4. Ακύρωση και τροποποίηση των όρων της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά:

Η πραγματοποίηση των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων προϋποθέτει έναν ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων και έναν ορισμένο αριθμό παιδιών στις ηλικιακές ομάδες. Σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης της ομαλής ροής του αρχικά προβλεπόμενου συνόλου ή μέρους του προγράμματος, η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή ακόμα και να το ακυρώσει. Σε αυτό το ενδεχόμενο οι οργανωτές θα ειδοποιήσουν τους γονείς εγκαίρως.

Τα εκταμιευθέντα ποσά για τις δραστηριότητες που δεν θα πραγματοποιηθούν θα επιστραφούν στο σύνολό τους ή κατ’επιλογή των οικογενειών θα μπορούσαν να αποτελέσουν προκαταβολή των διδάκτρων της σχολικής χρονιάς 2019/2020.