Αίτηση Εγγραφής στην υπηρεσία σχολικής σίτισης 2020-2021 (Τρίμηνο)

Στοιχεία μαθητή

ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (πληρωμή ανά τρίμηνο)
ΜΕΝΟΥΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
Note

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ (Πληρωμή στο γεύμα)

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 2

ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (πληρωμή ανά τρίμηνο)
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΝΟΥΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Αποκλειστικά για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
ΝΑΙΟΧΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 3

ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (πληρωμή ανά τρίμηνο)
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΝΟΥΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Αποκλειστικά για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
ΝΑΙΟΧΙ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 4

ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (πληρωμή ανά τρίμηνο)
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΝΟΥΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Αποκλειστικά για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου
ΝΑΙΟΧΙ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Εαν έχετε περισσότερα από 4 παιδιά, παρακαλώ συμπληρώστε μία πρόσθετη φόρμα.
 
Η τάξη είναι της επόμενης χρονικής χρονιάς. Προσδιορίστε μόνο το επίπεδο (π.χ. Α Γυμνασίου)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
πατέρας ή μητέρα
(οδός, αριθμός, συνοικία,πόλη)

Κανονισμός για την σχολική σίτιση :

  reglement_cantine_grec.pdf

Οι τιμές των πακέτων -> Τιμές σχολικής σίτισης

ΝΑΙΟΧΙ
Το(α) παιδί(α) μου θα τρώει (τρώνε) στην σχολική σίτιση την ημέρα της επιστροφής στο σχολείο και τις επόμενες μέρες. *
Το(α) παιδί(α) μου θα τρώει (τρώνε) στην καντίνα τα γεύματα που παρασκευάζονται στο σπίτι (*) *
(*) (αν και εγκρίνεται αυτή η διευκόλυνση, δεν συνιστάται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων)