Εκπαιδευτικά ταξίδια

Τα εκπαιδευτικά ταξίδια αποτελούν σημαντικό στοιχείο της σχολικής ζωής και της παιδευτικής διαδικασίας. Προσφέρουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ξεφύγουν από τις απαιτήσεις και την ένταση του καθημερινού σχολικού προγράμματος και να επισκεφτούν μέρη με μορφωτική αξία. Ενισχύουν τη βιωματική μάθηση, την πολιτισμική καλλιέργεια μέσα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία  και κέντρα επιστήμης, ενώ παράλληλα συσφίγγουν τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και ενθαρρύνουν την παρατήρηση, την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια.

Όλα τα εκπαιδευτικά ταξίδια της Σχολής μας είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό αποτελούν μέρος  εκπαιδευτικών προγραμμάτων  που προτείνονται κάθε έτος  στους μαθητές μας, τελούν υπό την επίβλεψη δύο ή περισσότερων εκπαιδευτικών και έχουν διάρκεια από κάποιες εβδομάδες  μέχρι πέντε μήνες . Οι μαθητές επιλέγουν θέμα εργασίας  ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, υποστηρίζονται  με την κατάλληλη βιβλιογραφία και δικτυογραφία, κάνουν έρευνα στη βιβλιοθήκη της Σχολής και ολοκληρώνουν την εργασία τους μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς στους συμμαθητές τους.