Εκπαιδευτικά προγράμματα

Κάθε χρόνο εκπονούνται εκπαιδευτικά προγράμματα προτεινόμενα είτε από το ελληνικό είτε από το γαλλικό υπουργείο Παιδείας. Πολλά από αυτά έχουν διεθνή χαρακτήρα, όλα καλλιεργούν τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών, αναπτύσσουν το αίσθημα της αυτενέργειας και ενισχύουν την προσωπικότητα των μαθητών, για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του διεθνοποιημένου κόσμου. Συχνά γίνονται από κοινού με τη συμμετοχή μαθητών του ελληνικού και γαλλικού τμήματος.

Ο τρόπος συλλογής και σύνθεσης των πληροφοριών, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εφαρμοσμένη στην πράξη, η εμπειρία από την έρευνα πεδίου, που συνοδεύεται συχνά με ταξίδι επίσκεψης ή ταξίδι ανταλλαγής, εξυψώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία πολιτισμού που θα θέλαμε να έχουν οι πολίτες της επόμενης γενιάς, τα παιδιά μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 
1. Erasmus+ Jean Monnet Project “Aurora Through European Identity and Integration”.
Συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω λέξεων και όρων με κοινή ινδοευρωπαϊκή καταγωγή.(Υπεύθυνοι του προγράμματος για το σχολείο μας: κα Σαββινίδου και κα Ασφή ).
 
 
2. Συμμετοχή στο γαλλόφωνο μοντέλο Ηνωμένων Εθνών MFNU
Τον Νοέμβριο του 2010 ένα καινούργιο πρόγραμμα ξεκίνησε για τη Σχολή μας η συμμετοχή στο Γαλλόφωνο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο στη Χάγη στην Ολλανδία. Από τότε, μια ομάδα μαθητών από το ελληνικό και το γαλλικό τμήμα ετοιμάζονται για πολλούς μήνες. Με τη βοήθεια των καθηγητών τους (M. Alain Vallauri, Mme Martha Asfi) ενημερώνονται πλήρως για κοινωνικά θέματα και θέματα διεθνούς πολιτικής προκειμένου να είναι έτοιμοι όταν έρθει η ώρα να εκπροσωπήσουν τις χώρες ή τους οργανισμούς των οποίων είναι αντιπρόσωποι. Η ομάδα των μαθητών που προετοιμάζει τη συμμετοχή του σχολείου στο MFNU αποτελείται από μαθητές και των δύο τμημάτων, του γαλλικού και του ελληνικού, γεγονός που αναδεικνύει τον ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα της Σχολής μας.
 
- Τι είναι το MFNU (Γαλλόφωνο Μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών); Το MFNU είναι η προσομοίωση της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών που διοργανώνεται από τους μαθητές 15 με 18 ετών. Τα κυριότερα όργανα του ΟΗΕ προβλέπονται στο MFNU (Γενική Γραμματεία, Συμβούλιο Ασφαλείας...). Η διάσκεψη περιλαμβάνει και άλλες επιτροπές (Επιτροπή για τα δικαιώματα των ανθρώπων, Διεθνές Δικαστήριο...). Εδώ και πολλά χρόνια ο ΟΗΕ έχει δημιουργήσει αυτές τις επιτροπές προκειμένου οι ειδικοί αλλά και οι χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλα ζητήματα της εποχής να μπορέσουν να παρουσιάσουν την κατάστασή τους, να συντάξουν αναλύσεις και να προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις για τους ίδιους αλλά και για όλους.
Το MFNU της Χάγης είναι επίσημα μέλος από το 2011 του Ιδρύματος Fondation T.H.I.M.U.N. που διοργανώνει προσομοιώσεις του ΟΗΕ στα αγγλικά.
Γιατί ένα γαλλόφωνο μοντέλο ; Η γαλλική γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες του ΟΗΕ. Το MFNU είναι λοιπόν ανοιχτό σε όλους τους μαθητές που χρησιμοποιούν τα γαλλικά σαν μητρική γλώσσα, σαν δεύτερη ή σαν ξένη.
 
- Ποιοί είναι οι στόχοι ; Ένας από τους στόχους στο προοίμιο της Χάρτας του ΟΗΕ διευκρινίζει: ‘‘Εμείς οι λαοί των Ηνωμένων Εθνών είμαστε αποφασισμένοι να καλλιεργούμε την ανεκτικότητα, να ζούμε ειρηνικά σε ένα κλίμα καλής γειτνίασης.’’
Το MFNU προωθεί αυτό το στόχο. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, οι μαθητές βρίσκουν λύσεις για τα σύγχρονια ζητήματα, χρησιμοποιούν το διάλογο και τη διαπραγμάτευση προκειμένου να οδηγηθούν σε μια διεθνή συνεργασία και να καλλιεργήσουν το πενύμα τους ερχόμενοι αντιμέτωποι με την πραγματικότητα του κόσμου μέσα στον οποίο ζουν.
 
- Τι κάνουν οι μαθητές ; Οι θέσεις του Γενικού Γραμματεία, του προέδρου της επιτροπής, του αντιπροσώπου, του ειδικού και του επιμελητή προτείνονται στους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι κάθε μαθητής έχει έναν σημαντικό και ιδιαίτερο όλο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης.
 
- Και οι καθηγητές τους ; Οι καθηγητές ή « διευθυντές » συντονίζουν την έρευνα των μαθητών. Τους βοηθούν να βρουν πληροφορίες για τη χώρα ή τις χώρες που εκπροσωπούν, τα θέματα που θα πρέπει να χειριστούν στα συμβούλια και στις επιτροπές με σκόπο να συντάξουν τις αναλύσεις τους. https://mfnulfh.wordpress.com/ (Υπεύθυνοι προγράμματος κος AlainVallauri, κα MarthaAsfi).

 

3. Το LFHED MUN (Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών του LFH) είναι ένα διήμερο μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα MUN είναι ένας ευρέως διαδεδομένος θεσμός στο εξωτερικό, καθώς πρωταρχικός εκπαιδευτικός στόχος του συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα μέσω της «δημόσιας συζήτησης κατά αντιπαράθεση» επιδιώκεται η βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων μέσω της δημόσιας έκφρασης των ιδεών τους αλλά και της τεκμηριωμένης υποστήριξής τους. Παράλληλα στοχεύει στην εξάσκηση και βελτίωση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό αλλά και στο γραπτό λόγο, καθώς η προσομοίωση διεξάγεται στα αγγλικά. Μεγάλη έμφαση δίνεται στο σεβασμό προς το συνομιλητή-«αντιπάλο» και στην ανάδειξη του διαλόγου σε μοναδικού μέσου επίλυσης των διαφορών.
 
Για πρώτη φορά φέτος το σχολείο μας διοργανώνει το δικό του MUN, από τους μαθητές του LFHED για τους μαθητές του LFHED. Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου μας το 1o μαθητικό συνέδριο-προσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την συμμετοχή - συνεργασία μαθητών Γυμνασίου/Λυκείου των δύο τμημάτων (ελληνικού-γαλλικού). Οι εργασίες του συνεδρίου χωρίζονται σε τρεις επιτροπές οι οποίες αντιστοιχούν σε πραγματικές επιτροπές του ΟΗΕ και πραγματεύονται ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει ή απασχολούν τη δεδομένη χρονική περίοδο τον Οργανισμό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλάβουν την εκπροσώπηση κάποιου κράτους-μέλους του ΟΗΕ υποστηρίζοντας τις θέσεις της χώρας που εκπροσωπούν, και όχι τις προσωπικές τους απόψεις, υποδυόμενοι ουσιαστικά το ρόλο των διπλωματών. Τελικός σκοπός κάθε επιτροπής είναι η υιοθέτηση ενός ψηφίσματος (resolution) στα πρότυπα της μορφής των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
 
Το έργο της διεύθυνσης, της συζήτησης, αλλά και τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις των μελών κάθε επιτροπής, αναλαμβάνει το Προεδρείο των Επιτροπών (Chairs & coChairs) το οποίο αποτελείται επίσης από μαθητές Λυκείου οι οποίοι διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία σε συνέδρια MUN, ενώ ταυτόχρονα παρέχει βοήθεια στους συμμετέχοντες μαθητές κατά την προετοιμασία του συνεδρίου. (Υπεύθυνη για το ελληνικό τμήμα : κα Στράτου)
 
 
4. DNL (Discipline Non Linguistique) – mathématiques- Διδασκαλία μη γλωσσικού μαθήματος (μαθηματικά) στα γαλλικά
Με βασικό στόχο την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών της Α' Λυκείου στη γαλλική γλώσσα μέσω μη γλωσσικού μαθήματος επιλέχθηκαν για το έτος 2017/18 τα μαθηματικά, καθώς αποτελούν παγκόσμια γλώσσα που επιτρέπει την μελέτη μεγάλης κλίμακας διαθεματικών προτάσεων. Ανά τέσσερις εβδομάδες, το κάθε τμήμα γαλλικών έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα διαδραστικό μάθημα όπου μαθηματικά και γαλλικά συμπορέυονται για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών στα δυο εμπλεκόμενα μαθήματα :
- Για τα γαλλικά: Ενίσχυση της γλώσσας μέσω διαθεματικότητας, ανταλλαγής, συζήτησης- Εμπλουτισμός λεξιλογίου μέσω της επιλεγμένης θεματολογίας- Εξάσκηση στην προφορική και γραπτή κατανόηση- Επαφή με τη γαλλική κουλτούρα- Γνωριμία με τη γλώσσα ως μέσο εκμάθησης.
- Για τα μαθηματικά: 'Ανοιγμα των γνώσεων σε πεδία των μαθηματικών που δεν προσεγγίζονται στα αναλυτικά προγράμματα χωρίς την χρήση τεχνικών δεξιοτήτων - Επαφή με στοιχεία της ιστορίας των μαθηματικών και των επιστημών γενικότερα- Ανακάλυψη νέων εννοιών μέσω προβλημάτων- Γνωριμία με άλλες διδακτικές πρακτικές και χρήση εποπτικών μέσων προσομοίωσης (Υπεύθυνος προγράμματος: κος Ανδρέας Κοντογιάννης).
 
 
5. Συμμετοχή Ομάδας μαθητών ελληνικού τμήματος και γαλλικού στο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Ταξιδεύοντας με τον Νίκο Καζαντζάκη» - Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017.
Οι μαθητές παρακολουθούν την νέα ταινία του Σμαραγδή τον Καζαντζάκη, γίνονται δημοσιογράφοι «ανακρίνοντας» τον σκηνοθέτη και τους συντελεστές για να παρουσιάσουν την πολυκύμαντη αναζήτηση του συγγραφέα, μέσα από όνειρα και ταξίδια σε τόπους που αγάπησε και ιδέες που τον στιγμάτισαν. Η συνέντευξη θα παρουσιαστεί στο μαθητικό συνέδριο "Ταξιδεύοντας με τον Καζαντζάκη". (Υπεύθυνη προγράμματος για το σχολείο μας κα Σαββινίδου)

 

6. Συμμετοχή και διάκριση μαθητών στη Ορχήστρα των γαλλικών σχολείων στον κόσμο.
Φέτος η Ορχήστρα των γαλλικών σχολείων του κόσμου αποτελείται από 70 νέους μουσικούς - 4 από την Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά. Στις 17 Μαρτίου 2018 η ορχήστρα θα δώσει μία συναυλία στο Auditorium της Radio France στα πλαίσια της Εβδομάδας Γαλλοφωνίας.

 

7. Συμμετοχή στο Concours Plaidoirie στο IFG : Αγόρευση για την υπεράσπιση ενός σκοπού, ενός δικαιώματος, μιας ομάδας ανθρώπων.

Οι μαθητές με καλά μελετημένες, βάσει των κανόνων της ρητορικής, επικλήσεις στη λογική και το συναίσθημα καλούνται να πείσουν, στη γαλλική γλώσσα, τόσο για το λόγο επιλογής του θέματος που έχουν επιλέξει να αναδείξουν, όσο και για το ίδιο το θέμα τους. Υπεύθυνοι : κα Ραϊκοπούλου, κα Husson

 

8. Συμμετοχή στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας.
 
 
9. Συμμετοχή στο φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου.
Οι μαθητές δημιουργούν μία ταινία με τις στιγμές που ξεχώρισαν από το φεστιβάλ, αφού έχουν δει τις ταινίες του φεστιβάλ, έχουν συναντήσει διεθνείς προσωπικότητες της τέχνης, έχουν συζητήσει μαζί τους υποδυόμενοι συχνά το ρόλο του δημοσιογράφου. Υπεύθυνοι: κος Λαγός, κα Ραϊκοπούλου, κα Husson
 
 
10. Διοργάνωση θεματικών εβδομάδων με την συνεργασία του CDI του σχολείου και ομάδας καθηγητών με θέματα: Ποίηση, κινηματογράφος και Τύπος.
Η εκάστοτε «εβδομάδα» γίνεται εφαλτήριο για να μελετήσουν οι μαθητές ένα θέμα, να συνθέσουν ένα ποίημα, να δουν μία ταινία και να συζητήσουν με αφορμή αυτήν συναντώντας ανθρώπους του πνεύματος, των γραμμάτων και των τεχνών. Υπεύθυνοι: κος Λαγός, κα Παύλου, οι φιλόλογοι του ελληνικού τμήματος
 
 
11. Γίνομαι καλός θεατής θεάτρου
Η ομάδα των φιλολόγων πιστεύοντας ακράδαντα ότι το θέατρο ανοίγει καινούργιους πνευματικούς ορίζοντες, φέρνει σε επαφή τους θεατές με δημιουργούς που έζησαν σε άλλες ή ανάλογες εποχές και ότι μέσα από το στοιχείο της μέθεξης τούς κάνει κοινωνούς αρχετυπικών πανανθρώπινων αξιών, προτείνει κάθε χρόνο στους μαθητές της έναν κύκλο πέντε θεατρικών παραστάσεων. Οι παραστάσεις έχουν ήδη παρακολουθηθεί από κάποιον από την ομάδα προκειμένου να υποστηριχθεί η πρόταση και να διαπιστωθεί η δυνατότητα σύνδεσης με σημεία της διδακτέας ύλης. Οι μαθητές συνοδεία των καθηγητών φιλολόγων παρακολουθούν τις παραστάσεις και στη συνέχεια συζητούν για το έργο ή για τα θέματα που προκύπτουν. Συντονίστρια: κα Παύλου
 
 
12. Echo d’Eugène
Θεσμός στο σχολείο τα τελευταία χρόνια, η εφημερίδα που γράφεται από μαθητές και των δύο τμημάτων, αφού παράλληλα τους γίνονται και μαθήματα « δημοσιογραφίας και σύνταξης». Τα θέματα της επικαιρότητας, ή με αφορμή αυτά, γίνονται το έναυσμα για να γραφεί ένα κείμενο, ένα ποίημα, ένα σκίτσο κτλ. Υπεύθυνοι: κα Αντωνοπούλου, κα Sanchez
 
 

13. Συμμετοχή σε άλλα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως το Acstac, CodeWeek, μαθηματικοί διαγωνισμοί, κ.ά