Εκδρομή – Χάρτης Καλής Συμπεριφοράς

Σε όλη την διάρκεια της εκδρομής ο μαθητής δεσμεύεται να:

Τηρώ τις εντολές των αρχηγών της εκδρομής ως προς τα εξής: ώρες και σημεία συνάντησης, οδηγίες ασφαλείας, δεν μετακινούμαι ποτέ μόνος/η μου, ακολουθώ την ώρα έγερσης και κατάκλισης, όπως αυτές ορίζονται από τους αρχηγούς της εκδρομής, δεν ενοχλώ τους/τις συμμαθητές/τριές μου τις ώρες ανάπαυσης.

Σέβομαι τους χώρους και τα μέρη που θα επισκεφθώ (δεν πετάω σκουπίδια έξω από τους κάδους, δεν γράφω στους τοίχους, δεν τρώω στο λεωφορείο).

Συμμετέχω πλήρως στις καθημερινές δραστηριότητες οργάνωσης γευμάτων, σερβιρίσματος και καθαρίσματος των χώρων, βελτιώνοντας έτσι την κοινή διαβίωση της ομάδας.

Συμπεριφέρομαι έτσι ώστε να δίνω την καλύτερη εικόνα του εαυτού μου και της Ελληνογαλλικής Σχολής: υιοθετώ στάση αγωγής του πολίτη (δεν πετάω τίποτα στην Φύση, ακολουθώ τις προσταγές της χώρας/περιοχής, καθώς ο νόμος προβλέπει ποινές και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής του), μιλώ σωστά σε ένταση κατάλληλη για την περίσταση (για παράδειγμα, ψιθυρίζω στα δωμάτια), ενώ διατηρώ προσηλωμένη την προσοχή μου στις επισκέψεις.

Σέβομαι τους/τις συμμαθητές/τριές μου καθώς και όλους τους ανθρώπους που τυχόν θα γνωρίσω.

Ενημερώνω τους αρχηγούς της ομάδας για οποιοδήποτε συμβάν (ασυνήθιστη συμπεριφορά).

Αποφεύγω κάθε στάση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή τη ζωή μου και δεν ωθώ συμμαθητή/τριά μου σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Προσέχω τα πράγματά μου, για τα οποία είμαι και ο μόνος υπεύθυνος.

Σέβομαι τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και ντους κατά την διάρκεια της διαμονής μου.

Κάθε σοβαρό συμβάν δύναται να επιφέρει την άμεση διακοπή της παραμονής του/της μαθητή/τριας και την επιστροφή του/της στην οικογένειά του/της το νωρίτερο δυνατό, ενώ το κόστος της μεταφοράς (ταξί και λεωφορείο…) θα επιβαρύνει σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά και μόνο την οικογένεια.

Οι γονείς επίσης δεσμεύονται να:

Ακολουθούν τις οδηγίες που δίνουν οι υπεύθυνοι της εκδρομής.

Παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το παιδί (προβλήματα υγείας, συμπεριφοράς) για την αποφυγή ακραίων περιστατικών.

Αποζημιώσουν για τυχόν ζημίες ή βλάβες που έχουν προκληθεί από το παιδί.

Παραδώσουν και να παραλάβουν το παιδί την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο σημείο αναχώρησης και άφιξης.