Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Μαθηματικής σκέψης, Λογικής & Αλγοριθμικής Δεξιότητας "HENRI POINCARE" για τις 12/02/2022

Πρωτότυπος Διαγωνισμός Henri Poincaré

Ενημέρωση και πληροφορίες για τον διαγωνισμό :  https://lfhed.padlet.org/andreaskondogiannis/xwx1taegzf5mrw4d με κωδικό πρόσβασης Henri