Φθινοπωρινή Εκδρομή 2019 - Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις – Ειδικοί Όροι Εγγραφής και Πληρωμής

Η Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά οργανώνει από την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 φθινοπωρινή εκδρομή για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων CE2 - Γ’ Δημ, CM1 - Δ’ Δημ, CM2 - Ε’ Δημ, 6e - ΣΤ’ Δημ, et 5e – Α’ Γυμν, με τίτλο «Ανακάλυψη του Βουνού». Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού εγγραφών μια δεύτερη περίοδος θα προταθεί από Τρίτη 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου, Η πλαισίωση θα είναι στα ελληνικά και στα γαλλικά από εμψυχωτές/τριες, επιλεγμένους/ες με βάση τις ικανότητες και τις γνώσεις τους για το ορεινό περιβάλλον καθώς και την εμπειρία τους με τα παιδιά.

1. Γενικοί Όροι

1.1. Η φθινοπωρινή εκδρομή προτείνεται αποκλειστικά και μόνο σε μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου ως συνολικό πακέτο, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Εάν κάποιος/α δεν συμμετάσχει όλες τις ημέρες ή σε όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες αυτής της περιόδου, δεν έχει δυνατότητα επιστροφής μέρους των χρημάτων του.

1.2. Η αναχώρηση με λεωφορείο θα λάβει χώρα την Δευτέρα το πρωί στις 8:30, ενώ η επιστροφή προβλέπεται για την Πέμπτη περίπου στις 18:00.

1.3. Οι δραστηριότητες θα λάβουν χώρα στον ορεινό όγκο τoυ Πάρνωνα (νομός Λακωνίας), ενώ θα περιλαμβάνουν πεζοπορίες, παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, δραστηριότητες (παρασκευή τυριού, χυλοπιτών και ψωμιού) και θεωρητικά μαθήματα γνώσης και λειτουργίας ορεινού περιβάλλοντος.

1.4. Η ασφάλιση που έχει κάνει το Σχολείο παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την παρακολούθηση των οργανωμένων δραστηριοτήτων.

1.5. Κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα παιδιά είναι υπό την ευθύνη του εμψυχωτή που τα πλαισιώνει.

1.6. Η φθινοπωρινή εκδρομή έχει οργανωθεί σε ηλικιακές ομάδες με ανάλογες δραστηριότητες στην κάθε μία: CE2 - CM1 (Γ’ και Δ’ Δημ.) καθώς και CM2 - 6e – 5ε (Ε’- Στ’ Δημ – Α’ Γυμν).

1.7. Οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς, καθώς και τον Κανονισμό του Σχολείου, όπως προβλέπονται για τις σχολικές εκδρομές.

2. Ειδικοί Όροι Εγγραφής

2.1. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές από την 1η Οκτωβρίου και έως τις 15 Οκτωβρίου. Προκειμένου να είναι εύρυθμη η διοργάνωση και με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό θέσεων (27 κλίνες), σας ζητούμε να εγγράψετε τα παιδιά σας το γρηγορότερο δυνατό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας: http://lfh.edu.gr/aes/camp-inscription.

2.2. Οι εγγραφές επικυρώνονται στον βαθμό που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, με βάση την σειρά παραλαβής των συμπληρωμένων και υπογεγραμμένων εντύπων, κατόπιν εξόφλησης του συνόλου του εφάπαξ ποσού.

3. Χρεώσεις

Η συνολική χρέωση είναι 250 ευρώ και σε αυτήν την τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά, η πλήρης σίτιση στον ξενώνα, η πλαισίωση καθώς και οι διάφορες έξοδοι και προγραμματισμένες δραστηριότητες.

4. Ειδικοί Όροι Πληρωμής

Όλες οι πληρωμές πρέπει να λάβουν χώρα στο Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος:

  • Επί τόπου από τις 09:00 έως και τις 14:00,
  • Ή με τραπεζικό έμβασμα στους ακόλουθους λογαριασμούς με την αναφορά «Οικοτουρισμός Καριές 2019»: θα θέλαμε να μας στείλετε αντίγραφο του παραστατικού της τραπεζικής συναλλαγής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο του παιδιού (caisse@lfh.gr / φαξ: 211 300 91 42).

ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού 138002002001940

SWIFT CODE CRBAGRAAXXX

IBAN GR0701401380138002002001940

EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού 00 2600459 10200348325

SWIFT CODE ERBKGRAA

IBAN GR0802600450000910200348325

Όροι Πληρωμής

Κατά την εγγραφή: καταβολή άπαξ του ποσού των 250 ευρώ ανά εγγεγραμμένο παιδί.

5. Ακύρωση

5.1. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής με τη βούληση του συμμετέχοντα, περισσότερο από 8 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκδρομής, θα παρακρατείται ποσό της τάξης των 100 ευρώ για τα έξοδα κράτησης (καταφύγιο).

5.2. Η ακύρωση συμμετοχής με τη βούληση του συμμετέχοντα, όταν δηλώνεται λιγότερο από 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκδρομής, δεν θα δίνει δικαίωμα για καμία επιστροφή χρημάτων.

5.3. Τυχόν διακοπή της συμμετοχής με τη βούληση του συμμετέχοντα, για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και/ή τυχόν παραίτηση από οποιεσδήποτε παροχές που περιλαμβάνονται στο συνολικό πακέτο, δεν θα δίνουν δικαίωμα για καμία επιστροφή χρημάτων.

5.4. Ακύρωση και τροποποίηση με τη βούληση της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά:

Η διοργάνωση της φθινοπωρινής εκδρομής καθορίζεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων (τουλάχιστον 20). Επιπλέον το Σχολείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ακυρώσει ξαφνικά την εκδρομή, σε περίπτωση έκτακτης ειδοποίησης από τις Υπηρεσίες του Προξενείου για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο των 250 ευρώ θα επιστραφεί στις οικογένειες ή αλλιώς, δύνανται να διαλέξουν οι οικογένειες να τους αφαιρεθεί από τα δίδακτρα του σχολικού έτους 2019-2020.

Τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής του προγράμματος που είχε αρχικά προβλεφθεί (για λόγους κακοκαιρίας και άλλους), το Σχολείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιήσει το πρόγραμμα.