Υπεύθυνοι Καθηγητές

Οι υπεύθυνοι καθηγητές ορίζονται για την ομαλή λειτουργία της τάξης ως συνόλου, τον έλεγχο της προόδου, της φοίτησης και, προπαντός, της διαγωγής κάθε μαθητή. Είναι ο ενδιάμεσος κρίκος και διαμεσολαβητής της τάξης και του υπόλοιπου σχολείου. Έχουν πλήρη εικόνα του κάθε μαθητή, συνεργαζόμενοι με τους άλλους καθηγητές της τάξης.

Ευαισθητοποιούν τους μαθητές  σε θέματα ομαδικότητας και συνεργασίας, συμμετοχής στη σχολική ζωή, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του σχολικού κατ΄ αρχάς και του γενικότερου, κατ’ επέκταση, περιβάλλοντος.

Για το τρέχον σχολικό έτος έχουν ορισθεί ως Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων οι παρακάτω διδάσκοντες :

 

Υπεύθυνοι Καθηγητές Γυμνασίου

Α΄1 κα ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα

Α΄2 κα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ελένη              

Α΄3 κα ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  Ιωάννα 

Β΄1 κ. ΨΑΡΟΣ Ευστράτιος               

Β΄2 κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρία      

Β΄3 κα ΑΛΙΒΕΡΤΗ Αικατερίνη

Γ΄1 κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

Γ΄2 κα ΣΙΑΚΚΑ Κλεοπάτρα

Γ΄3 κα. ΤΖΙΜΑ Άννα

 

​Υπεύθυνοι Καθηγητές Λυκείου

Δ΄1 κα ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ Ιωάννα

Δ΄2 κα ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Κατερίνα

Δ΄3 κ. ΑΛΙΣΑΒΑΚΗΣ Εμμανουήλ

Θ1+Θ2 κα ΠΑΥΛΟΥ Μαρία

Θ3+Θ4 κ. ΛΙΒΑΝΟΣ Αντώνιος

ΣΤ΄1 κ. ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης

ΣΤ΄2 κα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη

ΣΤ΄3 κ. ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ευάγγελος

ΣΤ΄4 κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γιώργος