Προεγγραφή στην Α' Γυμνασίου 2018-2019

2018-2019

Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων στην Α' Γυμνασίου

Κατατακτήριο τεστ για την εξέταση της γαλλικής γλώσσας
    Γαλλικά
Θέματα εισαγωγικών εξετάσεων στην Α' Γυμνασίου - Μάιος 2016 / test d'entrée - mai 2016