Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2017-2018) - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ : Προεγγραφή (Διαδικασία)
 

1.   Αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α Γυμνασίου έως 30 Απριλίου 2017

http://lfh.edu.gr/el/preinscription/preinscription_sh

2.  Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο όπου θα επισυνάπτεται αρχείο με τα στοιχεία της αίτησής σας.

3.  Η γραμματεία θα παραλάβει την αίτηση σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας για μία κατ’ιδίαν ενημερωτική συνάντηση με τον Διευθυντή του γυμνασίου. (Επιπλέον στις 18 Μαρτίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Σχολείο ενημερωτική συνάντηση-παρουσίαση προς όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς από το Διευθυντή του Γυμνασίου.)

4.  Θα πρέπει να καταβάλετε 30€ για έξοδα προεγγραφής-αξιολόγησης φακέλου και συμμετοχής στις εξετάσεις, μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο του Σχολείου. (Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( secdgymnase@lfh.gr ) ή με φαξ στο 211 300 9122

5.  Μετά τις 30 Απριλίου θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν αρχές Μαΐου .

6.  Συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 6 Μαΐου 2017.

7.  Στις 9 Μαΐου 2017 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου η λίστα με τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών.

8.  Μετά την ανακοίνωση της λίστας επιτυχόντων και μέσα στις επόμενες 10 εργάσιμες μέρες:

i. θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται http://lfh.edu.gr/el/preinscription/inscription

ii.θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής σας στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με επισυναπτόμενο αρχείο που θα περιέχει τα στοιχεία της αίτησής σας και στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός αίτησης (θα σας χρειαστεί για τη συναλλαγή σας με το ταμείο)

iii.Μετά την επεξεργασία της αίτησής σας από τη γραμματεία θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περαιτέρω οδηγίες

iv. Αφού ολοκληρωθούν τα 3 προηγούμενα βήματα θα πρέπει να καταβάλετε το δικαίωμα πρώτης εγγραφής (300€) μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο του Σχολείου έως τις 25/5/2017

Προσοχή ! Στο καταθετήριο να αναγράφεται απαραίτητα:

 «O κωδικός της αίτησής σας που λάβατε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ονοματεπώνυμο του μαθητή + 1Η εγγραφή »

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί η πληρωμή σας, υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την προτεραιότητα εγγραφής του παιδιού σας.

ALPHA BANK

IBAN : GR0701401380138002002001940

Compte n° : 138002002001940

SWIFT CODE : CRBAGRAAXXX 

EUROBANK

IBAN : GR0802600450000910200348325

Compte n° :00260045910200348325

SWIFT CODE : ERBKGRAA

9. Μετά την πληρωμή :
  • Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( secdgymnase@lfh.gr ) ή με φαξ στο 211 300 9122
  • Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την αποστολή του απολυτηρίου του Δημοτικού σχολείου στη Σχολή μας.
  • Εάν από το δημόσιο Δημοτικό που φοιτά το παιδί σας ο Διευθυντής στείλει το απολυτήριο στο δημόσιο Γυμνάσιο που ανήκετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής μας για περαιτέρω οδηγίες.
  • Θα πρέπει να ακολουθήσετε το ημερολόγιο καταβολής των διδάκτρων (έως 24/6/2016 προκαταβολή επόμενου έτους 600€)

Σημείωση:

  • Με την παρέλευση 10 εργάσιμων ημερών το σχολείο θα ξεκινήσει την επικοινωνία με τους γονείς των επιλαχόντων μαθητών.
  • Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους σας δεν επιστρέφονται το δικαίωμα πρώτης εγγραφής (300€) και τα έξοδα προεγγραφής-αξιολόγησης φακέλου (30€)

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Σπανού-υπεύθυνη της γραμματείας του Γυμνασίου:  τηλ. 211 300 9124 mail secdgymnase@lfh.gr