Υπεύθυνοι Καθηγητές

Οι υπεύθυνοι καθηγητές ορίζονται για την ομαλή λειτουργία της τάξης ως συνόλου, τον έλεγχο της προόδου, της φοίτησης και, προπαντός, της διαγωγής κάθε μαθητή. Είναι ο ενδιάμεσος κρίκος και διαμεσολαβητής της τάξης και του υπόλοιπου σχολείου. Έχουν πλήρη εικόνα του κάθε μαθητή, συνεργαζόμενοι με τους άλλους καθηγητές της τάξης.

Ευαισθητοποιούν τους μαθητές  σε θέματα ομαδικότητας και συνεργασίας, συμμετοχής στη σχολική ζωή, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας του σχολικού κατ΄ αρχάς και του γενικότερου, κατ’ επέκταση, περιβάλλοντος.

Για το τρέχον σχολικό έτος έχουν ορισθεί ως Υπεύθυνοι καθηγητές τμημάτων οι παρακάτω διδάσκοντες :

Υπεύθυνοι Καθηγητές Γυμνασίου

Α΄1 κα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  Ελένη

Α΄2 κα ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ  Ιωάννα

Α΄3 κα ΣΙΑΚΚΑ    Κλεοπάτρα

Β΄1 κα ΑΛΙΒΕΡΤΗ Αικατερίνη

Β΄2 κ. ΔΑΣΚΑΣ Ανδρέας

Β΄3 κα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μαρία

Γ΄1 κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

Γ΄2 κ. ΣΑΛΒΑΝΟΣ Ευάγγελος

Γ΄3 κα. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα

​Υπεύθυνοι Καθηγητές Λυκείου

Δ΄2 κα ΠΑΥΛΟΥ Μαρία

Δ΄3 κ. ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης

Ε΄1 κ. ΑΛΙΣΑΒΑΚΗΣ Μανώλης

Ε΄2 κα ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ Κατερίνα

E΄3 κα ΤΖΙΜΑ Άννα

Ε΄4 κ. ΨΑΡΟΣ Ευστράτιος

Κ1+Κ2 κα ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη

Κ3+Κ4 κ. ΛΙΒΑΝΟΣ Αντώνιος

Κ5 κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γιώργος