Οργανόγραμμα της ομάδας εκπαιδευτικών του Δημοτικού
CP A
Joelle
KAVVADIAS
CP B
Peggy
NEUMEYER
CP C
Marie
GONTIKAKIS
CP D
Marilyne
ELEFTHERIOU
CP E
Sophie
ROUSSELOT-PAILLEY
CE1 A
Sandrine
PERNIER
CE1 B
Claire
LEBON
 
Chantal
PICHARLES
CE1 C
Virginie
PRUDHOMME
CE1 D
Sylvie
SPECHT
CE1 E David SPECHT
CE2 A
Christine
BENETEAU
CE2 B
Anne
FELIERS
CE2 C
Christine
LACOUR
CE2 D
Nathalie
ASTRINIDIS
CM1 A
Francoise
RAIMBAULT
CM1 B
Lise
APELBAUM
CM1 C
Inès
VEGA
CM1D
Suzanne
YACOUB
CM2 A
Roxane
BAULUCK
CM2 B
Annick
DOULGEROGLOU
CM2 C
Bastien
BUATHIER-MULLER
CM2 D Suzanne YACOUB
FLM2
Céline
PINON
FLM2
 
Ombelline
PERLY
 
GREC
Graneta
KARATZA
GREC
Stéphanie
LAGONIKA
GREC
Zoi
PETRIDOU
GREC
Marie
TSAGLI
GREC
Mania
VRANOPOULOU
GREC
Panayota
YANNELI
 
ANGLAIS
Argyro
ABAZI
ANGLAIS
Markella
BELLONE
ANGLAIS
Maggy
KASSIMI
ANGLAIS
Alexandre
PHILLIPIDES