Οικονομικές προϋποθέσεις
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τα έξοδα φοίτησης

(δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, ξένες γλώσσες, εξέταστρα, ασφάλιστρα) καθορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου γιά τη Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα πλαίσια του νόμου για τα ξένα σχολεία και την διακρατική συμφωνία -πλαίσιο του ιδρύματος.

Το είδοποιητήριο πληρωμής κάθε τριμήνου αποστέλλεται στις οικογένειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον ίδιο τρόπο αποστέλλεται και η πιθανή 1η και 2η υπενθύμιση.

Κάθε τρίμηνο που άρχισε αφείλεται στο σύνολο του. Τα σχετικά ποσά είναι απαιτητά στην αρχή του τριμήνου. Στο αρχείο που παρατίθεται παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή.

Εάν τα οφειλόμενα ποσά δεν έχουν εξωφληθεί στις καθορισμένες ημερομηνίες, είναι δυνατό να ακολουθηθούν διαδικασίες είσπραξης διά της δικαστικής οδού.

MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE 2017-2018 ΕΞΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

Tarifs - Κόστη

Version française - Έκδοση στα Γαλλικά icône application/pdftarifs_lfhed_2017_2018.pdf

Version grecque - Έκδοση στα Ελληνικά icône application/pdftarifs_version_grecque_2017-2018.pdf

 

Τα έξοδα μεταφοράς

Μεταφορικά οφείλονται εφ’ όσον ένας μαθητής έχει γραφτεί για μία κανονική χρήση, συνεχή η μή, των σχολικών μεταφορών.

Ο καθορισμός και ο τρόπος πληρωμής των μεταφορικών ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με τα δίδακτρα. Τα μεταφορικά λαμβάνουν υπ’ όψη την απόσταση και καθορίζονται κατ’ αποκοπή και δεν μπορούν να εναρμονίζονται ανάλογα με τη χρήση τους.

Είναι δυνατόν η μη πληρωμή τους να επιφέρει την απαγόρευση χρησιμοποίησης των σχολικών μεταφορών.

Συνδεσμος : TARIF DES TRANSPORTS | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Δικαίωμα πρώτης εγγραφής

Κάθε πρώτη εγγραφή συνεπάγεται έξοδα πρώτης εγγραφής. Το δικαίωμα πρώτης εγγραφής πληρώνεται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια της φοίτησης στην Ελληνογαλλική Σχολή.

Τα τέλη αυτά δεν αποδίδονται σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Ασφάλιστρα

Το Σχολείο υπογράφει γιά κάθε μαθητή μία ατομική ασφάλεια ατυχημάτων και ασφάλεια αστικής ευθύνης. Το κόστος της ασφάλειας αυτής καλύπτεται από τις οικογένειες γιά κάθε μαθητή που εγγράφεται στο Σχολείο.

Έκπτωση στις πολυμελείς οικογένειες

Οι οικογένειες που έχουν τουλάχιστον 3 παιδιά γραμμένα στο γαλλικό τμήμα της Ελληνογαλλικής Σχολής, δικαιούνται έκπτωση 10 % στα δίδακτρα και στα μεταφορικά κάθε παιδιού. Γιά το ελληνικό τμήμα δείτε λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο "όροι και προϋποθέσεις πληρωμής".

H επανεγγραφή ενός μαθητή για την επόμενη σχολική χρονιά προϋποθέτει την εξόφληση κάθε οφειλής της προηγούμενης.

Σύνδεσμος : MONTANT DES FRAIS DE SCOLARITE 2017-2018 ΕΞΟΔΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018 (βλπ. Τα έξοδα φοίτησης)

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

ALPHA BANK

IBAN : GR0701401380138002002001940

Compte n° 138002002001940 

SWIFT CODE : CRBAGRAAXXX 

 EUROBANK

 IBAN : GR0802600450000910200348325

Compte n° 00260045910200348325

SWIFT CODE : ERBKGRAA

Σε μετρητά στο ταμείο της Σχολής η με επιταγή από Τράπεζα που έχει υποκατάστημα στην Ελλάδα, στο όνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δεν θα γίνονται δεκτά σε καμία περίπτωση οι ταχυδρομικές επιταγές η επιταγές από τράπεζες που δεν εκπροσωπούνται στην Αθήνα.

Παράκληση να αναφέρετε το επίθετο και τον κωδικό του μαθητή (αναφέρετε στο ειδοποιητήριο) κατά την πληρωμή στην Τράπεζα και να κοινοποιείτε στο ταμείο της Σχολής είτε με FAX είτε τηλεφωνικά τα στοιχεία της κατάθεσης.