Κόστη για την σχολική σίτιση

Οι τιμές αφορούν στην εγγραφή ανά τρίμηνο. Σε περιστασιακή χρήση οι τιμές αυξάνονται κατά 10%. 

  • Petit menu 4,60 €

  • Menu 5,10

  • Plat du jour € 3,95 €