Αίτηση Εγγραφής στην υπηρεσία σχολικής σίτισης 2016-2017 (Τρίμηνο)

Στοιχεία μαθητή

ΠΑΚΕΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΝΑΙΝΑΙ
INSCRIPTION AU FORFAIT (paiement par trimestre)
ΜΕΝΟΥΠΙΑΤΟ ΗΜΕΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ
Note

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΝΑΙΟΧΙ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ (Πληρωμή στο γεύμα)

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 2

OUINON
INSCRIPTION AU FORFAIT (paiement par trimestre)
GRAND MENUPLAT DU JOUR
QUEL TYPE DE FORFAIT

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Uniquement pour les élèves de secondaire
OUINON
UTILISATION DE LA CARTE

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 3

OUINON
INSCRIPTION AU FORFAIT (paiement par trimestre)
GRAND MENUPLAT DU JOUR
QUEL TYPE DE FORFAIT

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Uniquement pour les élèves de secondaire
OUINON
UTILISATION DE LA CARTE

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Στοιχεία μαθητή 4

OUINON
INSCRIPTION AU FORFAIT (paiement par trimestre)
GRAND MENUPLAT DU JOUR
QUEL TYPE DE FORFAIT

Η επιλογή του  'ΟΧΙ" σημαίνει ότι οι μαθητές του Δημοτικού φέρουν αναγκαστικά φαγητό από το σπίτι.

Οι μαθητές από την 6ème ή την Α Γυμνασίου μπορούν να φέρουν φαγητό από το σπίτι ή να χρησιμοποιήσουν την κάρτα εγγραφής τους στα πακέτα για να αγοράσουν διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Uniquement pour les élèves de secondaire
OUINON
UTILISATION DE LA CARTE

Κάρτα από 20€ και ισχύουσα για κάθε είδους κατανάλωση συμπεριλαμβανομένων και των σνακ.

Εαν έχετε περισσότερα από 4 παιδιά, παρακαλώ συμπληρώστε μία πρόσθετη φόρμα.
 
Η τάξη είναι της επόμενης χρονικής χρονιάς. Προσδιορίστε μόνο το επίπεδο (π.χ. Α Γυμνασίου)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
(père ou mère)
(la plus précise possible, rue, n°, quartier) 

Κανονισμός για την σχολική σίτιση :

  reglement_cantine_grec.pdf

Οι τιμές των πακέτων -> Τιμές σχολικής σίτισης

ΝΑΙΟΧΙ
Το(α) παιδί(α) μου θα τρώει (τρώνε) στην σχολική σίτιση την ημέρα της επιστροφής στο σχολείο και τις επόμενες μέρες. *
Το(α) παιδί(α) μου θα τρώει (τρώνε) στην καντίνα τα γεύματα που παρασκευάζονται στο σπίτι (*) *
(*) (αν και εγκρίνεται αυτή η διευκόλυνση, δεν συνιστάται για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων)